"เชียงใหม่" ตั้งเป้าลดจุดความร้อนไฟป่าลดร้อยละ 20

"เชียงใหม่" ตั้งเป้าลดจุดความร้อนไฟป่าลดร้อยละ 20

"เชียงใหม่" ตั้งเป้าลดจุดความร้อนไฟป่าลดร้อยละ 20

รูปข่าว : "เชียงใหม่" ตั้งเป้าลดจุดความร้อนไฟป่าลดร้อยละ 20

เตรียมปรับแผนรับมือหมอกควันไฟป่าปี 2560 ต้องมีจำนวนจุดความร้อน และพื้นที่เผาไหม้ ในช่วง 60 วันห้ามเผา ลดลงอีกร้อยละ 20 พร้อมประสานกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมสกัดมลพิษข้ามแดน

วันนี้ (19 พ.ย.2559) คณะทำงานศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และ ไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อกำหนดมาตรการจัดทำแผน และเตรียมความพร้อม ในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน ปี 2560 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถอดบทเรียนการแก้ปัญหาหมอกควันในปี 2559 และ นำมาปรับใช้ในปีหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่า ความร่วมมือของหลายฝ่ายทำให้สถานการณ์หมอกควันในเชียงใหม่ดีขึ้น โดยช่วง 60 วันห้ามเผาระหว่างวันที่16 ก.พ.- 15 เม.ย.ที่ผ่านมา สถานการณ์ดีขึ้นกว่าร้อยละ 57 แต่หลังมาตรการห้ามเผาสิ้นสุดลง ก็ยังพบว่าเกิดจุดความร้อนกว่า 600 จุด ซึ่งยังคงเป็นโจทย์หนึ่งที่จะต้องแก้ไขโดยวิธีนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาแปรรูป โดยจะใช้วิธีการเผาเป็นทางเลือกสุดท้าย และ ควบคุมการเผาเป็นโซน เพื่อป้องกันการเกิดหมอกควันสะสม

นายพุฒิพงศ์ กล่าวว่า  ส่วนในปี 2560 เชียงใหม่ตั้งเป้าหมายว่าในช่วง 60 วันห้ามเผา จำ นวนจุดความร้อน และพื้นที่เผาไหม้ จะต้องลดลงจากปี 2559 ร้อยละ20 ส่วนแนวทางที่จะเพิ่มเข้ามา คือ การเตรียมความพร้อมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน ซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมาโดยตลอด

กลับขึ้นด้านบน