"พล.อ.วิทวัส" ร่วมเป็น 1 ใน 5 กรรมการไอโอไอ คนแรกเอเชีย

"พล.อ.วิทวัส" ร่วมเป็น 1 ใน 5 กรรมการไอโอไอ คนแรกเอเชีย

"พล.อ.วิทวัส" ร่วมเป็น 1 ใน 5 กรรมการไอโอไอ คนแรกเอเชีย

รูปข่าว : "พล.อ.วิทวัส" ร่วมเป็น 1 ใน 5 กรรมการไอโอไอ คนแรกเอเชีย

พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 5 ของกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารสถาบันผู้ตรวจการระหว่างประเทศ หรือ ไอโอไอ เป็นคนแรกของภูมิภาคเอเชีย

วันนี้ (19 พ.ย.2559) พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฎิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยถึงผลสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับโลกของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรค

หลังจากนี้จะนำมาเป็นแนวทางขยายโอกาสในการเข้าถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน และแก้ปัญหาเรื่องอำนาจใกล้เคียงกับองค์กรอื่น หรือลดความซ้ำซ้อนในการพิจารณาเรื่องได้ โดยเฉพาะพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียนขององค์กรตรวจสอบทั้งหมด อย่างของประเทศเซอร์เบีย เรียกว่า E-People หรือของประเทศไอร์แลนด์ เรียกว่า One Single Door For Complaints

ในขณะเดียวกันนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า ผลการเลือกตั้งกรรมการฝ่ายบริหารของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ หรือไอโอไอิ ชุดใหม่ จำนวน 5 คนนั้น 1 ใน 5 คือ พล.อ.วิทวัส ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเหรัญญิก

 

กลับขึ้นด้านบน