สวนกล้วยหอมจีน ดิ้นขอใบรับรอง GAP การันตีไร้สารพิษ

สวนกล้วยหอมจีน ดิ้นขอใบรับรอง GAP การันตีไร้สารพิษ

สวนกล้วยหอมจีน ดิ้นขอใบรับรอง GAP การันตีไร้สารพิษ

รูปข่าว : สวนกล้วยหอมจีน ดิ้นขอใบรับรอง GAP การันตีไร้สารพิษ

ผู้ประกอบการสวนกล้วยหอม จ.เชียงราย ยื่นขอใบรับรองฟาร์มตามระบบการจัดการคุณภาพ หวังการันตีความปลอดภัยจากสารเคมี แต่ขัดแย้งผลของสอบของสาธารณสุข

ปัญหาสารพิษตกค้างในสวนกล้วยหอมพื้นที่ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ที่สร้างความกังวลให้กับหลายฝ่ายกังวลใจ ทำให้เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจสอบแหล่ง ที่มา รายงานสั่งซื้อปุ๋ย ยา สารเคมี และกระบวนการผลิต หลังผู้ประกอบการยื่นขอใบรับรองฟาร์มตามระบบการจัดการคุณภาพ หรือ GAP เพื่อเป็นเครื่องยืนยัน ว่าสวนกล้วยหอมกว่า 2,700 ไร่ แห่งนี้ได้มาตราฐานและปลอดภัย

ดวงเดือน คล้ายวิเชียร ผจก.สวนกล้วยหอม อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ยืนยันว่า ที่ผ่านมาไม่ได้ใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย เหมือนฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามที่หลายฝ่ายแสดงความกังวล

 

ขณะที่ ประสงค์ มั่นสลุง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง กรมวิชาการเกษตร บอกว่า ก่อนหน้านี้เคยเก็บตัวอย่างผลผลิตไปตรวจสอบ 1 ครั้ง พบว่ามีสารเคมีอยู่จริง แต่อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตราย และการพิจารณาออกใบรับรอง GAP จะเป็นไปตามเงื่อนไงทุกขั้นตอน ซึ่งขณะนี้ยังมีการออกใบรับรอง อย่างไรก็ตามแม้จะออกใบรับรองแต่หากกระทำผิดเงื่อนไข ก็พร้อมจะเพิกถอนทันที


ทั้งนี้ จากการตรวจตัวอย่างเลือดของคนงานสวนกล้วยหอม 2 ครั้งของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พบว่ายังไม่มีความผิดปกติเรื่องสารพิษตกค้างในร่างกาย แต่ได้กำชับให้สาธารณสุขอำเภอเฝ้าติดตามและเก็บข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น


ขณะที่ ข้อมูลของอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร กลับพบว่า ตัวอย่างผลผลิตที่ส่งไปตรวจยังห้องปฏิบัติการต่างประเทศ พบสารเคมีมากถึง 6 ชนิด แม้ไม่เป็นอันตรายในระยะแรก แต่ในระยะยาวอาจจะส่งมีผลกระทบ ทั้งการปนเปื้อนในดินและน้ำ รวมถึงตัวคนงาน
สวนกล้วยหอมในอำเภอพญาเม็งรายแห่งนี้ มีเนื้อที่รวม 2,700 ไร่ จดทะเบียนในนาม ห้างหุ้นส่วนพญาเม็งราย การเกษตร โดยมีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด เป็นการเช่าที่ดิน ทำสัญญา 9 ปี และต่อสัญญาได้ ครั้งละ 3 ปี

 

ปัจจุบันมีการปลูกกล้วยหอมเกือบเต็มพื้นที่ ผลผลิตทั้งหมดส่งขายให้กับบริษัทของชาวจีนนอกจากปัญหาเรื่องสารเคมี ที่ผ่านมา ยังเคยถูกร้องเรียนว่ามีการลักลอบสูบน้ำในแม่น้ำอิงมาใช้ ใช้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องร้องเรียน ก่อนที่ภาครัฐจะเข้าช่วยแก้ปัญหาจนความขัดแย้งคลี่คลาย

กลับขึ้นด้านบน