"คลัง" อาจเลื่อนประกาศบังคับใช้ภาษีที่ดินฯ เป็นปี 2561

"คลัง" อาจเลื่อนประกาศบังคับใช้ภาษีที่ดินฯ เป็นปี 2561

"คลัง" อาจเลื่อนประกาศบังคับใช้ภาษีที่ดินฯ เป็นปี 2561

รูปข่าว : "คลัง" อาจเลื่อนประกาศบังคับใช้ภาษีที่ดินฯ เป็นปี 2561

กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ มีแนวโน้มอาจเลื่อนการประกาศบังคับใช้ ออกไปในปี 2561 ภายหลังกฤษฎีกาต้องหารือกับกระทรวงการคลัง เพิ่มเติม

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินฉบับใหม่ที่เดิมมีการคาดการณ์ว่าจะบังคับใช้ได้ในเดือนมกราคม ปี 2560 นายอภิศักดิ์ ยอมรับว่า อาจต้องเลื่อนออกไปอีก 1 ปี เพราะคณะกรรมการกฤษฎีกาตีกลับให้มาทบทวนบางประเด็นที่ตีความไม่ตรงกัน เช่น การเรียกเก็บภาษีที่ดินเปล่า ควรแยกหรือรวมกับภาษีที่ดินชนิดอื่น ซึ่งการเลื่อนออกไปไม่น่าเกิดปัญหา เพราะได้ถูกผลักดันมานาน 20 ปีแล้ว

ก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีอัตราเพดานภาษีสูงสุด คิดจากราคาประเมิน แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ ที่ดินเพื่อการเกษตร เพดานภาษีสูงสุดร้อยละ 0.2 ของราคาประเมิน สำหรับบ้านและที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย รวมสิ่งปลูกสร้าง เพดานภาษีสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 0.5 ส่วนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เพดานภาษีสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 2 และที่ดินรกร้างเพดานภาษีสูงสุดที่ร้อยละ 5

กลับขึ้นด้านบน