เยาวชนประกาศเจตนารมณ์ป้องกันภัยจากสื่อออนไลน์

เยาวชนประกาศเจตนารมณ์ป้องกันภัยจากสื่อออนไลน์

เยาวชนประกาศเจตนารมณ์ป้องกันภัยจากสื่อออนไลน์

รูปข่าว : เยาวชนประกาศเจตนารมณ์ป้องกันภัยจากสื่อออนไลน์

วันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันสิทธิเด็กสากล ปีนี้ ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการก้าวทันสื่อ...รู้ทันสิทธิออนไลน์ พร้อมเดินหน้าตามประกาศเจตนารมณ์ ผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนทั้ง 77 จังหวัด

วันนี้ (20 พ.ย.2559) พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พร้อมตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแตะไอซ์บอล ซึ่งมีข้อความ Be Smart & Safe Online ก้าวทันสื่อ...รู้ทันสิทธิออนไลน์ เพื่อรับประกาศเจตนารมณ์ของเด็กและเยาวชนในงานเวทีสิทธิเด็กครั้งที่ 27 เนื่องในวันสิทธิเด็กสากล จากนั้น นายปุณณพัทธ์ อรุณิชย์ตระกูล ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย พร้อมตัวแทนเด็กและเยาวชน 77 จังหวัด ร่วมประกาศเจตนารมณ์ 3 ข้อ คือจะใช้สื่อออนไลน์อย่างมีวิจารณญานและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด, จะเฝ้าระวังการใช้สื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ และจะจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อลดปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม

ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เจตนารมณ์ทั้ง 3 ข้อ เป็นผลมาจากเสียงสะท้อนของเด็กและเยาวชน ที่ยังเผชิญกับภัยต่างๆ ที่เกิดจากสื่อออนไลน์ อาทิ ปัญหาพนันออนไลน์, การถูกหลอกลวงทางออนไลน์ และมีข้อเสนอให้รัฐบาลดำเนินงานป้องกันและคุ้มครองสิทธิเด็กให้ก้าวทันสื่อออนไลน์ในเวทีสิทธิเด็กเมื่อปีที่ผ่านมา โดยรัฐบาลให้ความสำคัญในการร่างยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อออนไลน์ปี 2560-2564 ดังนั้น ปีนี้ เด็กและเยาวชนจึงร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ เพื่อขับเคลื่อนการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อลดปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ในทางที่ไม่เหมาะสม ผ่านกิจกรรมของเด็กและเยาวชนใน 77 จังหวัด

ขณะที่ พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ดีที่เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมป้องแก้ไขปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ เพราะหากเยาวชนรู้จักวิเคราะห์เนื้อหาและประเมินคุณค่าของสื่อ ก็จะรู้จักการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ

 

 

กลับขึ้นด้านบน