ดีเอสไอส่งสำนวนคดีรถหรูโบราณ "สมเด็จช่วง" ให้พนักงานอัยการ

ดีเอสไอส่งสำนวนคดีรถหรูโบราณ "สมเด็จช่วง" ให้พนักงานอัยการ

ดีเอสไอส่งสำนวนคดีรถหรูโบราณ "สมเด็จช่วง" ให้พนักงานอัยการ

รูปข่าว : ดีเอสไอส่งสำนวนคดีรถหรูโบราณ "สมเด็จช่วง" ให้พนักงานอัยการ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ส่งสำนวนคดีรถโบราณของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ให้พนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษพิจารณา

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2559 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ 12/2559 ซึ่งเคยปรากฎเป็นข่าวทางสื่อมวลชนว่า เป็นคดีเกี่ยวกับรถยนต์โบราณ หมายเลขทะเบียน ขม 99 กรุงเทพมหานคร และอยู่ในความครอบครองของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญญมหาเถร ป.ธ.9) มายังพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด

คดีดังกล่าว พนักงานสอบสวนคดีพิเศษกล่าวหาว่า นายพิชัย วีระสิทธิกุล ผู้ต้องหาที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ที.ออโต้พาร์ท โดยนายวสุ จิตติพัฒนกุลชัย ผู้ต้องหาที่ 3 นายเกษมศักดิ์ ภวังคนันท์ ผู้ต้องหาที่ 4 นายเมธีนันท์ นิติฐิติวงษ์ ผู้ต้องหาที่ 5 นายสมนึก บุญประไพ ผู้ต้องหาที่ 6 และพระมหาศาสนมุนี (ธนกิจ ศรีอุ่นเรือน) ผู้ต้องหาที่ 7 กระทำความผิดฐานร่วมกันนำหรือพาของที่ยังมิได้เสียภาษี หรือของต้องจำกัด หรือของต้องห้าม หรือที่้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้อง ร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ร่วมกันแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม ปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอม มีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าโดยรู้ว่าเป็นสินค้าที่เสียภาษีไม่ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27, 27 ทวิ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 161, 165 ประมวลอาญา มาตรา 137, 265, 267, 268, 83

สำนักงานคดีพิเศษ โดยนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ ได้ตั้งคณะทำงาน โดยมีนายอดุลย์ เฉตวงษ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 1 น.ท.ทศพร สายพันธ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ นายกฤษณะ สุขสงวน อัยการผู้เชี่ยวชาญ เป็นคณะทำงานพนักงานอัยการ

สำนักงานคดีพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 1 ได้นัดผู้ต้องหา 1, 2, 3, 5, 6 มาพบพนักงานอัยการ วันที่ 25 พ.ย.2559 ผู้ต้องหาที่ 5 ครบกำหนดฝากขังครั้งที่ 3 วันที่ 25 พ.ย.2559 ส่วนผู้ต้องหาที่ 7 พนักงานสอบสวนยังมิได้นำตัวส่งพนักงานอัยการ เนื่องจากในวันที่ 18 พ.ย.2559 ผู้ต้องขังที่ 7 ป่วย และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้ส่งตัวให้พนักงานอัยการอีกครั้งหนึ่งในภายหลัง

กลับขึ้นด้านบน