ชงงบ 270 ล้านเยียวยาชุมชน "แลนมาร์คเจ้าพระยา"

ชงงบ 270 ล้านเยียวยาชุมชน "แลนมาร์คเจ้าพระยา"

ชงงบ 270 ล้านเยียวยาชุมชน "แลนมาร์คเจ้าพระยา"

รูปข่าว : ชงงบ 270 ล้านเยียวยาชุมชน "แลนมาร์คเจ้าพระยา"

กทม.เสนอของบ 270 ล้านบาท เยียวยาผลกระทบ 180 ครัวเรือน โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อคณะรัฐมนตรี ปักธงเฟสแรกมิถุนายนปี 60

ในการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับชุมชนเกี่ยวกับแนวทางความช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กว่า 180 ครัวเรือน ได้แก่ ชุมชนราชผา 1(ศาลเจ้าแม่ทับทิม) ชุมชนราชผา 2(โรงไอติม) ชาวบ้านเรียกร้องให้ภาครัฐกำหนดเวลาเวลารื้อถอนและการเยียวยาที่ชัดเจน

นายอุทัย เหลืองทอง ชาวชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ เขตดุสิต หนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เรียกร้องให้ภาครัฐ จ่ายเงินชดเชยเยียวยาอย่างเป็นธรรม และให้พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการของชุมชน

ตัวแทนชาวบ้าน เรียกร้องให้ภาครัฐกำหนดระยะเวลาที่ต้องย้ายออกจากพื้นที่ให้ชัด เจน รวมถึง มาตรการเยียวยาช่วยเหลือ ทั้งที่อยู่อาศัย สวัสดิการและอาชีพรองรับ เพื่อสร้างความมั่นใจเนื่องจากผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และต้องการให้พิจารณาการจ่ายเงินเยียวยาโดยผ่านทางคณะกรรมการชุมชน

ขณะที่ นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผอ.กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กทม. บอกว่า ขณะนี้ กทม.เสนอขอตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางช่วยเหลือเยียวยาด้านสิทธิมนุษยชน ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องย้ายออกจากพื้นที่ตามโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เบื้องต้นมีทั้ง หมด 309 ครัวเรือนใน 10 ชุมชน ซึ่งขณะนี้รัฐบาลอนุมัติงบจำนวน 270 ล้านบาท

 

โดยกทม.ยืนยันว่าการจ่ายเงินเยียวยา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐ มีความเป็นธรรม ซึ่งแต่ละหลังคาเรือนจะได้รับเงินไม่เท่ากัน เนื่องจากจะประเมินความเสียหายตามสภาพของแต่ละหลังคาเรือน

เบื้องต้นมีชาวบ้านแจ้งความประสงค์ย้ายออกจากพื้นที่ร้อยละ 70 แบ่งเป็น กลุ่มที่ย้ายไปอยู่แฟลตกรมการขนส่งทหารบก กลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อไปซื้อที่ดินสำหรับก่อ สร้างที่อยู่อาศัยใหม่ และกลุ่มย้ายไปอยู่ตามโครงการของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้เดือนมิถุนายน 2560 โดยจะเริ่มจากฝั่งธนบุรีก่อน เนื่องจากมีชุมชนชุมชนไม่คัดค้านการก่อสร้าง และเตรียมย้ายออกจากพื้นที่แล้ว

 

กลับขึ้นด้านบน