เตรียมเสนอ "โขน โนราห์ นวดไทย มวยไทย อาหารไทย" ขึ้นบัญชีมรดกโลกปีหน้า

เตรียมเสนอ "โขน โนราห์ นวดไทย มวยไทย อาหารไทย" ขึ้นบัญชีมรดกโลกปีหน้า

เตรียมเสนอ "โขน โนราห์ นวดไทย มวยไทย อาหารไทย" ขึ้นบัญชีมรดกโลกปีหน้า

รูปข่าว : เตรียมเสนอ "โขน โนราห์ นวดไทย มวยไทย อาหารไทย" ขึ้นบัญชีมรดกโลกปีหน้า

โขน โนราห์ นวดไทย มวยไทย และอาหารไทย ล้วนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ และสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทย แม้แต่ชาวต่างชาติเองก็ยังสนใจและชื่นชม ล่าสุด กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเสนอให้ทั้ง 5 รายการ เข้าสู่บัญชีมรดกภูมิปัญญาระดับโลก

วันนี้ (23 พ.ย.2559) กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยถึงภารกิจในการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 โดยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม แบ่งเป็น 6 ประเภท คือ 1.วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2.ศิลปะการแสดง 3.แนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรม ประเพณีและเทศกาล 4.ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5.งานช่างฝีมือดั้งเดิม 6.การเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ให้ความสำคัญกับชุมชนในฐานะเจ้าของมรดกภูมิปัญญา ในการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรมได้ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย ใน 6 สาขา ไปแล้ว 318 รายการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในต่างจังหวัด โดยตั้งเป้าหมายนำเสนอมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย เข้าสู่บัญชีมรดกภูมิปัญญาระดับโลก 5 รายการ ได้แก่ โขน โนราห์ มวยไทย นวดไทย และอาหารไทย และเตรียมเสนอโขนขึ้นบัญชีมรดกโลกภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

กลับขึ้นด้านบน