ครม. เห็นชอบให้ข้าราชการลาบวชถวายเป็นพระราชกุศล

ครม. เห็นชอบให้ข้าราชการลาบวชถวายเป็นพระราชกุศล

ครม. เห็นชอบให้ข้าราชการลาบวชถวายเป็นพระราชกุศล

รูปข่าว : ครม. เห็นชอบให้ข้าราชการลาบวชถวายเป็นพระราชกุศล

สัปดาห์หน้าต่อเนื่องถึงเดือนมกราคม 2560 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะจัดการอุปสมบทให้ข้าราชการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยวานนี้ (22 พ.ย.2559) คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ข้าราชการลาอุปสมบทโดยไม่ถือเป็นวันลา

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยไม่ถือเป็นวันลา ในโครงการที่ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้น โดยไม่ถือเป็นวันลา

ทั้งการลาอุปสมบทเมื่อครบกำหนดปัญญาสมวาร 50 วัน และ สตมวาร 100 วัน คราวละ 9 วัน จำนวน 2 คราว โดยปัญญาสมวาร 50 วัน ลาสิกขา ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. - 6 ธ.ค.2559, สตมวาร 100 วัน ลาสิกขา ระหว่างวันที่ 16-25 ม.ค.2560 โดยให้สิทธิ์แก่ข้าราชการทุกประเภท แม้จะเคยลาอุปสมบทมาแล้ว และหากลาอุปสมบทในครั้งนี้ก็ไม่มีผลกระทบถึงสิทธิ์ในการลาอุปสมบทในอนาคต ยกเว้นถ้าอุปสมบทเป็นเอกเทศ โดยไม่ได้เข้าร่วมโครงการตามที่กำหนดจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการลาตามมติ ครม.

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ตั้งเป้าว่าจะมีข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ไม่น้อยกว่า 6,853 คน ทั้งที่วัดพิชยญาติการาม กทม. และวัดที่คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมและหน่วยงานภาครัฐจัดขึ้น ส่วนภูมิภาคจะจัดอุปสมบทในวัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศล ซึ่งสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัด ร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคม

กลับขึ้นด้านบน