นอภ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เร่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแม่น้ำน่านรับมือภัยแล้ง

นอภ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เร่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแม่น้ำน่านรับมือภัยแล้ง

นอภ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เร่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแม่น้ำน่านรับมือภัยแล้ง

รูปข่าว : นอภ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เร่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแม่น้ำน่านรับมือภัยแล้ง

นายอำเภอตะพานหิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.พิจิตร ล่องเรือเร่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแม่น้ำน่านรับมือภัยแล้งเพื่อน้ำกินน้ำใช้

วันนี้ (23 พ.ย.2559) นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง นายอำเภอตะพานหิน จ.พิจิตร พร้อมด้วยฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ประมงได้ร่วมกันลงเรือเพื่อปฏิบัติภารกิจตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและความสะอาดของแม่น้ำน่านในเขตความรับผิดชอบ เนื่องจากแม่น้ำน่านถือเป็นแหล่งน้ำหลักในการนำน้ำมาใช้เพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร ซึ่งผลจากการตรวจลำน้ำน่านในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งก็เพื่อตักเตือนผู้ทำอาชีพหาปลาในแม่น้ำน่านให้ใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

 

 

 

นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง นายอำเภอตะพานหิน ได้กล่าวว่า แม่น้ำน่านในเขตตะพานหินยังคงมีสภาพความเป็นธรรมชาติ กล่าวคือ สองฝั่งแม่น้ำน่านชาวบ้านยังคงใช้วิถีชีวิตแบบคนชนบทที่ต้องพึ่งพาแม่น้ำทั้งใช้ปลูกพืชผักสวนครัว รวมถึงในแม่น้ำน่านยังมีฝูงปลาชุกชุมให้สามารถจับมาเป็นอาหารหรือเป็นอาชีพได้ ข้อดีอีกอย่างหนึ่ง คือไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำ รวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกก็ยังได้พึ่งพาน้ำในลำน้ำน่านแห่งนี้ โดยใช้เครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าสูบน้ำไปใช้เพื่อการเกษตร ส่วนแนวตลิ่งก็มีหลายจุดถูกน้ำกัดเซาะ ซึ่งมองเห็นแนวทางว่าจะต้องนำโครงการปลูกหญ้าแฝกที่เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

 

นอกจากนี้ ยังมองเห็นว่ามีประชาชนบางครัวเรือนที่ยังมักง่ายนำขยะมาทิ้งริมแม่น้ำ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลภาวะในอนาคต แนวทางแก้ไขเรื่องนี้ก็จะได้สั่งการให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึง อสม. อบต. และเทศบาลที่มีพื้นที่รับผิดชอบในจุดที่แม่น้ำน่านไหลผ่านว่าต้องลงพื้นที่เตือนชาวบ้าน ห้ามทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำ หรือต้องแนะนำการกำจัดขยะมูลฝอยแบบขุดหลุมฝังกลบและคัดแยกขยะให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ รวมถึงในท้องถิ่นต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะของชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำ เพราะว่าทุกคนล้วนต้องใช้น้ำในแม่น้ำน่านมาทำเป็นน้ำประปาเพื่อเป็นน้ำกินน้ำใช้ ดังนั้น การอนุรักษ์และรักษาแม่น้ำน่านจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นของคนไทยทุกคน

กลับขึ้นด้านบน