"แอตต้า" หนุนมติ ครม.ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า เชื่อจีน-อินเดียมาไทยมากขึ้น

"แอตต้า" หนุนมติ ครม.ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า เชื่อจีน-อินเดียมาไทยมากขึ้น

"แอตต้า" หนุนมติ ครม.ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า เชื่อจีน-อินเดียมาไทยมากขึ้น

รูปข่าว : "แอตต้า" หนุนมติ ครม.ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า เชื่อจีน-อินเดียมาไทยมากขึ้น

หนึ่งในมาตรการล่าสุดในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของรัฐบาล คือการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราหรือค่าวีซ่า สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศ รวมถึงการลดค่าวีซ่า ณ ช่องอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือ Visa On arrival เป็นเวลา 3 เดือน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พ.ย.2559 อนุมัติมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราหรือวีซ่า ณ สถานทูตหรือสถานกงศุลไทย และปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือ Visa on Arrival เป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.2559-28 ก.พ.2560 ประกอบด้วย

  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา จำนวน 1,000 บาทต่อคน เป็นการชั่วคราว
  • ปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองชั่วคราว จาก 2,000 บาท เหลือ 1,000 บาท ใน 19 ประเทศ ได้แก่ อันดอร์รา,บัลแกเรีย,ภูฏาน,จีน,ไซปรัส,เอธิโอเปีย,อินเดีย,คาซัคสถาน ลัดเวีย,ลิทัวเนีย,มัลดีฟส์,มอลตา,มอริเซียส,โรมาเนีย,ซานมาริโน,ซาอุดิอาระเบีย,ไต้หวัน,ยูเครนและอุซเบกิสสถาน

นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ระบุว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยส่งผลดีต่อนักท่องเที่ยวจากจีนและอินเดียซึ่งถือเป็นกลุ่มสำคัญ ถือว่าเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพ และมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมคือช่วงที่ไทยกำลังจะก้าวสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว 

 

"เดือนธันวาคมนี้ การท่องเที่ยวของไทยจะเข้าสู่ peak season การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวมาประเทศไทยมากขึ้น ประเทศรอบข้างที่เป็นคู่แข่งของเราล้วนใช้มาตรการเรื่องค่าธรรมเนียมวีซ่าทั้งสิ้น ถือว่าเป็นมาตรการที่ออกมาถูกเวลา" นายเจริญกล่าว 

นายเจริญให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า นักท่องเที่ยวจากโซนอเมริกา ยุโรปและรัสเซีย ยังคงให้การตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะรัสเซีย ที่หลังจากเศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้นก็เริ่มกลับมาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้น หลังชะลอการมาไทยช่วงก่อนหน้านี้

ส่วนกรณีการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน แม้จะทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งคิดเป็นกว่าร้อยละ 30 ของนักท่องเที่ยวโดยรวมลดลงไปบ้าง แต่ล่าสุดเริ่มมีแนวโน้มกลับเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ

นอกจากมาตรการลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าดังกล่าวแล้ว ครม.ยังได้เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้ขยายระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักรสำหรับกลุ่มพำนักยาว หรือ "Long Stay" จากเดิม 1 ปี เพิ่มเป็น 10 ปี โดยเริ่มดำเนินการในผู้ถือพาสปอตของ 14 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และเยอรมนี เป็นต้น

 

กลับขึ้นด้านบน