พนง.มหาวิทยาลัยร้องขอความเป็นธรรมไม่ได้ต่อสัญญาจ้าง

พนง.มหาวิทยาลัยร้องขอความเป็นธรรมไม่ได้ต่อสัญญาจ้าง

พนง.มหาวิทยาลัยร้องขอความเป็นธรรมไม่ได้ต่อสัญญาจ้าง

รูปข่าว : พนง.มหาวิทยาลัยร้องขอความเป็นธรรมไม่ได้ต่อสัญญาจ้าง

ตัวแทนเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัยเรียกร้องให้มีแนวทางการปกป้องสิทธิ และขอความเป็นธรรมหลังได้รับผลกระทบ จากการออกมาให้ตรวจสอบทุจริตภายในมหาวิทยาลัยทำให้ไม่ได้ต่อสัญญาจ้าง

วันนี้ (24 พ.ย.2559) ตัวแทนเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อตำรวจ โดยอ้างว่าได้รับผลกระทบจากการออกมาให้ข้อมูลการตรวจสอบทุจริตในมหาวิทยาลัยที่สังกัดหลายแห่งก่อนหน้านี้ โดยอาจารย์หลายคน ที่ออกมาให้ให้ข้อมูลจนนำไปสู่การตรวจสอบทุจริตตามที่อ้างถึงนั้น กลับไม่ได้รับต่อสัญญาจ้าง และถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจึงเห็นว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ก่อนหน้านี้ ตัวแทนเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัยยืนยันว่า ได้เรียกร้องให้มีกระบวนการปกป้องการทำหน้าที่ตรวจสอบทุจริตของพนักงาน มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ แต่ไม่ถูกให้ความสำคัญ

จึงเรียกร้องให้รัฐบาล หาแนวทางปกป้องสิทธิของพนักงานฯ โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบ ควรมีกระบวนการ ประเมินพนักงานเพื่อต่อสัญญาจ้างที่เป็นธรรม เพราะจะมีผลเชื่อมโยงกับการออกมาเรียกร้องให้ตรวจสอบทุจริตภายในมหาวิทยาลัย

กลับขึ้นด้านบน