"อักษรา"เชื่อเอกสารปรับโครงสร้างบีอาร์เอ็น ไร้ชื่อตัวแทนในมาราปาตานี เป็นของปลอม

"อักษรา"เชื่อเอกสารปรับโครงสร้างบีอาร์เอ็น ไร้ชื่อตัวแทนในมาราปาตานี เป็นของปลอม

"อักษรา"เชื่อเอกสารปรับโครงสร้างบีอาร์เอ็น ไร้ชื่อตัวแทนในมาราปาตานี เป็นของปลอม

รูปข่าว : "อักษรา"เชื่อเอกสารปรับโครงสร้างบีอาร์เอ็น ไร้ชื่อตัวแทนในมาราปาตานี เป็นของปลอม

กระแสข่าวปรับโครงสร้างองค์กรนำขบวนการ BRN โดยไม่มีรายชื่อผู้ที่อยู่ในกระบวนการพูดคุยสันติสุข ซึ่งเป็นตัวแทนบีอาร์เอ็นภายใต้กลุ่ม "มาราปาตานี" กับฝ่ายไทย หน.คณะพูดคุยสันติสุข เชื่อมั่นว่า ข่าวที่ออกมาจะไม่กระทบต่อกระบวนการพูดคุย เพราะเชื่อว่าเป็นเอกสารปลอม

พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบุถึงเอกสารที่มีการเผยแพร่ การปรับโครงสร้างสภาองค์กรนำของขบวนการบีอาร์เอ็น ซึ่งไม่ปรากฏชื่อผู้แทนบีอาร์เอ็นที่อยู่ในกระบวนการพูดคุยสันติสุข ภายใต้กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า "มารา ปาตานี" ร่วมอยู่ด้วยว่า เป็นเอกสารปลอม จึงเชื่อว่าการเผยแพร่เอกสารนี้จะไม่กระทบกับกระบวนการพูดคุยสันติสุข

สอดคล้องกับที่นายภาณุ อุทัยรัตน์ คณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ แถลงว่า พล.อ.อักษรา ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะผู้แทนพิเศษฯ ว่า การพูดคุยสันติสุขจะยังเดินหน้าต่อ และคณะตัวแทนพูดคุยสันติสุขยังเป็นชุดเดิม

นายภาณุยังระบุถึงกระแสข่าวที่ว่า จะมีกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐซึ่งหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านกว่า 200 คนว่า ถือเป็นอีกความสำเร็จในการแก้ปัญหาในพื้นที่ พร้อมยอมรับว่า ได้รับการประสานว่าคนกลุ่มนี้จะเดินทางมาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วย

ส่วนการประชุมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลแบบเต็มคณะ ครั้งที่ 3 มีการหารือถึงการบูรณาการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการจัดจิตอาสาตำบลละ 2 คน เพื่อดูแลปัญหายาเสพติด การจัดทำศูนย์ข้อมูลบุคคลในพื้นที่ รวมถึงการให้ ศอ.บต.ผลักดันเรื่องการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือซีทีสแกน จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรม โดยเฉพาะการผ่าพิสูจน์ศพที่ยังเป็นปัญหาอยู่

กลับขึ้นด้านบน