“สธ.”เตรียมเปิด 201 จุดช่วยชาวนาขายข้าวสาร

“สธ.”เตรียมเปิด 201 จุดช่วยชาวนาขายข้าวสาร

“สธ.”เตรียมเปิด 201 จุดช่วยชาวนาขายข้าวสาร

รูปข่าว : “สธ.”เตรียมเปิด 201 จุดช่วยชาวนาขายข้าวสาร

กระทรวงสาธารณสุข ช่วยชาวนาขายข้าว 3.5 แสนกิโลกรัม มูลค่า 11 ล้านบาท เตรียมเปิดเพิ่มอีก 201 แห่ง ให้ชาวนาขายข้าวโดยตรงกับประชาชน เจ้าหน้าที่ และญาติผู้ป่วย

วันนี้ (25 พ.ย.2559) นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า หลังจากกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัด รับซื้อข้าวสารจากชาวนา เพื่อใช้ในหน่วยบริการ พร้อมจัดพื้นที่ให้ชาวนาจำหน่ายข้าวสาร

ข้อมูลการรับซื้อข้าวสารและจัดพื้นที่ให้ชาวนาขายตั้งแต่วันที่ 7-21พฤศจิกายนนี้ ช่วยให้ชาวนาขายข้าวสารได้ จำนวน 352,132 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 10.6 ล้านบาท แยกเป็นการรับซื้อของหน่วยงานในสังกัด 247 แห่งทั่วประเทศ 311,591 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 9,747,121 บาท เพื่อจัดบริการอาหารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ตามหลักโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 

ส่วนหน่วยงานสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 201 แห่ง อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลในทุกระดับ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดพื้นที่ให้ชาวนาขายข้าวสาร ช่วยให้ชาวนาขายข้าวสารได้ จำนวน 40,541 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า1,161,845 บาท


ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางในการระบายผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดในปริมาณมากขึ้น และเป็นพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เช่น การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน และการทำบัญชีครัวเรือน เป็นต้น

กลับขึ้นด้านบน