กสร.ยืนมือช่วย 328 ลูกจ้างเจียระไนเพชรที่ถูกเลิกจ้าง

กสร.ยืนมือช่วย 328 ลูกจ้างเจียระไนเพชรที่ถูกเลิกจ้าง

กสร.ยืนมือช่วย 328 ลูกจ้างเจียระไนเพชรที่ถูกเลิกจ้าง

รูปข่าว : กสร.ยืนมือช่วย 328 ลูกจ้างเจียระไนเพชรที่ถูกเลิกจ้าง

ลูกจ้างสถานประกอบการเจียระไนเพชร ย่านปทุมธานี ได้รับเงินค่าจ้างค่าชดเชย จากความช่วยเหลือของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นเงินกว่า 31 ล้านบาท

กรณีบริษัท ออคิดไดมอนด์ โพลิชชิ่งเวอร์คส์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นสถานประกอบการเจียระไนเพชร ได้เลิกจ้างลูกจ้าง จำนวน 328 คน เพราะสบปัญหาขาดทุนจนต้องปิดกิจการ

วันนี้(26 พ.ย.2559) นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า หลังจากกลุ่มลูกจ้างได้มายื่นคำร้องกับพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี  ซึ่งพนักงานตรวจแรงงาน ได้ทำตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ลูกจ้างได้รับเงินตามสิทธิตามกฎหมาย ต่อมานายจ้างได้จ่ายเงินค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยการเลิกจ้าง รวมถึงเงินโบนัสให้กับลูกจ้าง จำนวน 358 คน รวมเป็นเงิน 31,674,427 บาท 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า สำหรับลูกจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจ้างงานสามารถสอบถามหรือยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเขต 1 –10 สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่ 1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

กลับขึ้นด้านบน