เกษตรกรเสนอแก้คำนิยามในร่าง พ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญา

เกษตรกรเสนอแก้คำนิยามในร่าง พ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญา

เกษตรกรเสนอแก้คำนิยามในร่าง พ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญา

รูปข่าว : เกษตรกรเสนอแก้คำนิยามในร่าง พ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญา

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ยืนยันจะพิจารณาร่างกฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ขณะที่กลุ่มเกษตรกรเรียกร้องให้แก้ไขนิยามคำว่า "เกษตรพันธสัญญา" เพื่อให้ครอบคลุมปัญหามากที่สุด

วันนี้ (27 พ.ย.2559) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ได้เปิดให้กลุ่มเกษตรกรที่เคยประสบปัญหาจากการทำเกษตรพันธสัญญาเข้าให้ข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้

น.ส.เสาวลักษณ์ เหลืองเรณู ผู้เลี้ยงไก่ไข่ จ.สิงห์บุรี เป็นตัวแทนเกษตรกรและเครือข่ายประกันสังคมคนทำงานให้ความเห็นว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะช่วยป้องปราม ไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบเกษตรกร ในการทำธุรกิจร่วมกัน หลังจากที่ระบบเกษตรพันธสัญญาสร้างปัญหาให้เกษตรกรมานานนับ 10 ปี

อย่างไรก็ตามแต่ตั้งข้อสังเกตถึงนิยามคำว่า "เกษตรพันธสัญญา" ที่ระบุว่า ต้องมีเกษตรกรรวมกลุ่มกัน 10 คนขึ้นไป ซึ่งอาจทำให้ไม่ครอบคลุมเพียงพอ

"เราเสนอให้ตัดการกำหนดนิยามว่าต้องมีเกษตรกรรวมกลุ่มกัน 10 คนขึ้นไปออก เพราะเราอยากให้เกษตรกรทุกคนเข้าถึงความเป็นธรรม แม้จะมีเกษตรกรเพียง 1 คนที่เข้าร่วมเกษตรพันธสัญญาก็ตาม" น.ส.เสาวลักษณ์กล่าว

พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ยืนยันว่า คณะกรรมาธิการจะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์กับธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ พร้อมชี้ถึงข้อดีที่จะช่วยแก้ปัญหาการเกษตรทั้งระบบ

กลับขึ้นด้านบน