สนช.เลื่อนเวลาประชุม เตรียมพร้อมพิจารณาวาระพิเศษเร่งด่วนพรุ่งนี้ (29 พ.ย.)

สนช.เลื่อนเวลาประชุม เตรียมพร้อมพิจารณาวาระพิเศษเร่งด่วนพรุ่งนี้ (29 พ.ย.)

สนช.เลื่อนเวลาประชุม เตรียมพร้อมพิจารณาวาระพิเศษเร่งด่วนพรุ่งนี้ (29 พ.ย.)

รูปข่าว : สนช.เลื่อนเวลาประชุม เตรียมพร้อมพิจารณาวาระพิเศษเร่งด่วนพรุ่งนี้ (29 พ.ย.)

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สั่งให้ วิป สนช.เลื่อนการประชุมในวันพรุ่งนี้ (29 พ.ย.2559) จากช่วงบ่ายมาเป็นช่วงสาย เพื่อเตรียมความพร้อมหากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีคำสั่งอย่างเป็นทางการส่งเรื่องด่วนให้ สนช.ดำเนินการต่อ

นพ.เจตน์ ศิริธรานนท์ โฆษกวิป สนช.ระบุว่า ได้รับคำสั่งจากนายพรเพชร ให้สมาชิกทุกคนเตรียมพร้อมประชุม สนช.เพื่อพิจารณาวาระพิเศษเร่งด่วนในวันที่ 29 พ.ย. ซึ่งเบื้องต้นกำหนดไว้ในเวลา 11.00 น. พร้อมกับยืนยันว่า สถานการณ์หลังวันที่ 29 พ.ย.ทุกอย่างจะเป็นไปตามโรดแมป โดยเมื่อร่างรัฐธรรมนูญได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ ก็จะเริ่มนับหนึ่งในการพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 4 ฉบับ โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 240 วัน หรือ อาจเร็วกว่านั้น

สำหรับความคืบหน้าในการจัดทำกฎหมายประกอบร่างรัฐธรรมนูญนั้น กรรมการร่างรัฐธรรมนูญยืนยันว่าสัปดาห์นี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง น่าจะแล้วเสร็จและเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ ขณะที่ร่างกฎหมายลูกว่าด้วย กกต.ก็น่าจะแล้วเสร็จตามมาในอีกไม่นาน

ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ร่างกฎหมายทั้งหมดเตรียมพร้อมเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ สนช.ได้อย่างรวดเร็ว หลังร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติมีผลบังคับใช้ แต่หากการพิจารณาร่างกฎหมายลูกฉบับใด มีความเห็นไม่ตรงกันระหว่าง กรธ. ,สนช. และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง ก็ต้องตั้งคณะกรรมาธิการร่วม ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 267 และอาจทำให้ต้องใช้เวลามากขึ้น นพ.เจตน์ระบุ

ขณะนี้ กรธ.จัดเตรียมร่างกฎมายลูกไว้แล้ว 2 ฉบับ คือร่างกฎหมายลูกที่ว่าด้วยพรรคการเมือง และว่าด้วย กกต.ซึ่ง นพ.เจตน์เชื่อว่า ประเด็นที่ต้องพิจารณาค่อนข้างมากคือ คุณสมบติของกรรมการในองค์กรอิสระ แต่ยังเชื่อว่า จะไม่เป็นปัญหา เพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

กลับขึ้นด้านบน