ปศุสัตว์บุรีรัมย์ ห้ามย้ายโค-กระบือ สกัดโรคปากเท้าเปื่อย

ปศุสัตว์บุรีรัมย์ ห้ามย้ายโค-กระบือ สกัดโรคปากเท้าเปื่อย

ปศุสัตว์บุรีรัมย์ ห้ามย้ายโค-กระบือ สกัดโรคปากเท้าเปื่อย

รูปข่าว : ปศุสัตว์บุรีรัมย์ ห้ามย้ายโค-กระบือ สกัดโรคปากเท้าเปื่อย

ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างโค-กระบือ หลังพบว่ามีสัตว์ติดเชื้อโรคปากเท้าเปื่อยกว่า 100 ตัว พร้อมสั่งห้ามไม่ให้เกษตรกรเคลื่อนย้ายสัตว์ออกนอกพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดเป็นวงกว้าง

วันนี้ (28 พ.ย.2559) เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่าง บริ เวณริมฝีปาก และกีบเท้าของโค กระบือ หลังพบว่ามีสัตว์เลี้ยงใน ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ป่วย และมีบางตัวล้มตายจากการติดเชื้อโรคปากเท้าเปื่อย โดยจะนำตัวอย่างที่ได้ส่งไปตรวจยังศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย จ.นครราชสีมา ตรวจหาชนิดและความรุนแรงของเชื้อเพื่อกำหนดแนวทางรักษา

เจ้าหน้าที่ยังฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณคอกเลี้ยงโค-กระบือ เพื่อไม่ให้ระบาดไปสู่สัตว์เลี้ยงชนิดอื่น เนื่องจากโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส สามารถติดต่อกันได้ผ่านทางสารคัดหลั่ง

นายสัตวแพทย์สุริยะ กะการวงศ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ในช่วงที่พบการระบาด ขอความร่วมมือเกษตรกรห้ามเคลื่อนย้ายโค กระบือ ที่มีอาการป่วย หรือติดเชื้อออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาด และหากสัตว์เลี้ยงมีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ เพื่อจะได้รีบรักษาและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

 

กลับขึ้นด้านบน