ทส.เตรียมฟื้นป่า 1 แสนไร่ตามศาสตร์พระราชา

ทส.เตรียมฟื้นป่า 1 แสนไร่ตามศาสตร์พระราชา

ทส.เตรียมฟื้นป่า 1 แสนไร่ตามศาสตร์พระราชา

รูปข่าว : ทส.เตรียมฟื้นป่า 1 แสนไร่ตามศาสตร์พระราชา

นักเศรษฐศาสตร์ ปลุกใจคนเมือง เสนอใช้มาตรการภาษี ให้คนมีส่วนร่วมในการออกเงิน สร้างพื้นที่ป่าไม้ในเมืองแทน พร้อมฟื้นป่าที่ถูกบุก 1 แสนไร่

วันนี้ (28พ.ย.2559) ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช บอกว่า จากการรวบรวมตัวเลขจากอุทยานแห่งชาติทั้ง 150 แห่ง สามารถทวงคืนผืนป่าได้ประมาณ 1 แสนไร่ จากการขอคืนจากชาวบ้าน เอกชน ประชาชน รวมถึงการดำเนินการของชุดพญาเสือ ซึ่งพื้นที่ที่ทวงคืนเป็นพื้นที่ว่างเปล่า

ทั้งนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ทส.จะใช้งบประมาณปกติเข้าไปดูแล รักษา เรื่องไฟป่า การลาดตระเวนร่วมกับชาวบ้าน และปล่อยให้ป่าค่อยๆฟื้นคืนมา ตามศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือการปลูกป่าแบบไม่ต้องปลูก ซึ่งจะทำให้ในปี 2560 มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 1 แสนไร่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ

ขณะที่งานเสวนาโครงการ ความเต็มใจจ่าย เพื่อพื้นที่ป่าไม้ในเมือง รองศาสตรา จารย์ นิรมล สุธรรมกิจ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า แม้ในพื้นที่ของกรุง เทพมหานครจะมีพื้นที่สวนสาธารณะจำนวนมาก แต่สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ยังไม่ค่อยมีชีวิต ทำให้ขาดความเป็นพื้นที่ป่าไม้

ดังนั้นคนกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ป่าไม้น้อย และไม่เชื่อมโยงกัน จึงเสนอให้คน กทม.ร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียว ที่เป็นป่าไม้และมีสภาพแวดล้อมที่มีชีวิต โดยร่วมกันดูแลไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการเพียงฝ่ายเดียว

สอดคล้องกับความเห็นของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชา คุณธรรมดี อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า กทม.มีงบประมาณในการดูแลพื้นที่สวนสาธารณะน้อยเกินไป ทำให้ใน กทม.มีเพียงกลุ่มต้นไม้ยังไม่ใช่พื้นที่ป่า ที่ให้ออกซิเจนได้ดี

เพื่อให้เกิดพื้นที่ป่าไม้อย่างยังยืนจึงเสนอให้มีมาตรการทางภาษี เพื่อนำงบประมาณมาดูแลและสร้างป่าไม้ในเมือง โดยประชาชนที่มาใช้บริการได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผ่านการจ่ายภาษี ร่วมกับงบประมาณของภาครัฐ

กลับขึ้นด้านบน