ขยายเวลาทดลองปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธินอีก 1 สัปดาห์ แบบ "เสมือนจริง"

ขยายเวลาทดลองปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธินอีก 1 สัปดาห์ แบบ "เสมือนจริง"

ขยายเวลาทดลองปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธินอีก 1 สัปดาห์ แบบ "เสมือนจริง"

รูปข่าว : ขยายเวลาทดลองปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธินอีก 1 สัปดาห์ แบบ "เสมือนจริง"

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจราจร มีมติขยายเวลาทดลองปิดสะพานรัชโยธินเพิ่มเติมอีก 1 สัปดาห์ โดยทดลองปิดสะพานรัชโยธิน “เสมือนจริง” ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.ถึงวันที่ 6 ธ.ค.

วันนี้ (29 พ.ย.2559) ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจราจร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและคณะกรรมการพิจารณาผลกระทบจากการรื้อถอนสะพานข้ามแยกรัชโยธิน ร่วมกันหารือเพื่อประเมินผลกระทบด้านการจราจร จากการทดลองปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธินเพื่อเตรียมการรื้อถอนสะพาน โดยทดลองปิดสะพานฯ มาตั้งแต่วันที่ 22 – 28 พ.ย.59 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรอบคอบ

โดยที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาทดลองปิดสะพานรัชโยธินเพิ่มเติมอีก 1 สัปดาห์ โดยจะเริ่มทดลองปิดสะพานรัชโยธิน “เสมือนจริง” ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.(เวลา 22.00 น.) ถึงวันที่ 6 ธ.ค. (เวลา 24.00 น.) โดยกำหนดช่องทางการเดินรถพื้นราบของถนนรัชดาภิเษก ดังนี้

- เวลา 05.00 น. – 22.00 น. ใช้ได้ 3 ช่องทางซ้าย

- เวลา 22.00 น. – 05.00 น. ใช้ได้ 2 ช่องทางซ้าย

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลกระทบจากการรื้อถอนสะพานข้ามแยกรัชโยธิน จะนำผลการประเมินสภาพจราจรช่วงเวลาดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อพิจารณาสั่งการในวันที่ 6 ธ.ค.อีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ประชาชนวางแผนในการเดินทาง และใช้เส้นทางหลีกเลี่ยง ดังนี้

1) เส้นทางหลัก ให้ใช้ถนน 7 สาย ได้แก่ 1. ถนนลาดพร้าว 2. ถนนวิภาวดีรังสิต 3. ถนนเกษตร-นวมินทร์ 4. ถนนสุทธิสาร 5. ถนนลาดพร้าว-วังหิน 6. ซอยโชคชัย 4  7. ทางพิเศษศรีรัช


2) เส้นทางหลีกเลี่ยงบริเวณแยกรัชโยธิน ดังนี้

- กรณีมาจากถนนรัชดาฯ ขาเข้า – ซ้ายถนนพหลโยธิน (มุ่งหน้าวงเวียนบางเขน) สามารถเข้าซอยรัชดาฯ 48, 46/1 เพื่อออก ซอยพหลโยธิน 35 หรือเข้าซอยรัชดาฯ 46 ออกซอยพหลโยธิน 33

- กรณีมาจากถนนพหลโยธินขาเข้า - ซ้ายไปถนนรัชดาฯ (มุ่งหน้าถนนพระรามเก้า) สามารถเข้าซอยพหลโยธิน 30 เพื่อออกซอยรัชดาฯ 36

- กรณีมาจากถนนวิภาวดีรังสิต - ถนนพหลโยธิน สามารถเข้าซอยวิภาวดีรังสิต 30 ออกซอยพหลโยธิน 21 หรือเข้าซอยวิภาวดี 32 ออกซอยพหลโยธิน 23

 

กลับขึ้นด้านบน