ครม.ขยายสินเชื่อให้ประมงเปลี่ยนอาชีพ ถึง เม.ย.60

ครม.ขยายสินเชื่อให้ประมงเปลี่ยนอาชีพ ถึง เม.ย.60

ครม.ขยายสินเชื่อให้ประมงเปลี่ยนอาชีพ ถึง เม.ย.60

รูปข่าว : ครม.ขยายสินเชื่อให้ประมงเปลี่ยนอาชีพ ถึง เม.ย.60

ครม.มีมติให้การปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการแก้ปัญหาประมงผิด กม.วงเงิน 500 ล้านบาทเดิม ขยายให้ครอบคลุมเรื่องการเปลี่ยนอาชีพด้วย

วันที่ 29 พ.ย.2559 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบขยายวัตถุประสงค์การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายไร้การควบคุม ตามโครงการ "ประมงไทยก้าวไกลสู่สากล"วงเงิน 500 ล้านบาท ที่เคยมีมติ ครม.ไปเมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งจากเดิมครอบคลุมเฉพาะการปรับปรุงเรือประมงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายให้ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนอาชีพด้วย หลังจากมีเสียงสะท้อนจากชาวประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา และชาวประมงในพื้นที่ จ.จันทบุรี ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพเป็นการเพาะปลูกหรือการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง โดยล่าสุดวงเงิน 500 ล้านบาทนั้น ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว 129 ราย วงเงินกู้ 148 ล้านบาท ยังคงเหลือวงเงินอีก 352 ล้านบาท โดย ครม.ยังได้อนุมัติขยายโครงการไปถึง 30 เมษายน 2560

กลับขึ้นด้านบน