นายกฯ ตรวจเยี่ยมกระทรวงสาธารณสุข

นายกฯ ตรวจเยี่ยมกระทรวงสาธารณสุข

นายกฯ ตรวจเยี่ยมกระทรวงสาธารณสุข

รูปข่าว : นายกฯ ตรวจเยี่ยมกระทรวงสาธารณสุข

นายกฯ ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลของ สธ.พร้อมรายงานแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

สัปดาห์ละ 1 กระทรวง ในการเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล สัปดาห์นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าตรวจเยี่ยมกระทรวงสาธารณสุข พร้อมเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า โดยก่อนเริ่มประชุม นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณในกำลังกายและกำลังใจของทุกคนและทุกฝ่ายที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย แต่เชื่อว่าจากนี้ไปจะต้องเร่งรัดการทำงานต่างๆ ที่สำคัญให้ได้ผลเป็นรูปธรรมภายในปี 2560 เช่นเดียวกับการจัดสรรงบประมาณของปี 2560 ที่ต้องเกิดขึ้นอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

พร้อมกันนั้นฝากให้เดินหน้าแก้ปัญหาอย่างบูรณาการตามโรดแมปที่วางไว้ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานความคืบหน้าตามข้อสั่งการ โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการให้มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศในระยะยาว ซึ่งทุกแผนงานที่วางไว้ก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบกับแผนรองรับ 5 ปี และแผนระยะสั้น 1 ปี

กระทรวงสาธารณสุข ยังนำเสนอแผนการปฏิรูปกระทรวงแบบบูรณาการงานร่วมกับกระทรวงกลาโหมและกระทรวงศึกษาธิการในกรอบ 5 ปี ภายใต้วงเงินงบประมาณ 130,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิรองรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และความเป็นเลิศด้านสังคม ทั้งเรื่องค่าตอบแทน ดูแลระบบสุขภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคงทางสังคม

กลับขึ้นด้านบน