นักวิชาการแนะเก็บภาษีสถานบริการเพิ่ม

นักวิชาการแนะเก็บภาษีสถานบริการเพิ่ม

นักวิชาการแนะเก็บภาษีสถานบริการเพิ่ม

รูปข่าว : นักวิชาการแนะเก็บภาษีสถานบริการเพิ่ม

นักวิชาการคณะรัฐศาสตร์แนะนำหากต้องการดูแลปัญหาสถานบริการอย่างจริงจัง ต้องปรับแก้ทั้งระบบ รวมถึงขึ้นภาษีการเปิดสถานบริการ

นายอมร วณิชวิวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความเห็นเกี่ยวกับ สถานบริการที่ยังพบว่ามีการลักลอบเปิดโดยผิดกฎหมาย โดยระบุว่า การเปิดสถานบริการในประเทศไทยถือว่าเป็นเรื่องง่าย เพียงแค่ยื่นเรื่องต่อกระทรวงมหาดไทย โดยมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก

ที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเข้าไปตรวจสอบและพบว่าบางแห่งทำผิดกฎหมาย ทั้งเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด ปล่อยให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าไปใช้บริการ หรือมีปัญหายาเสพติด โดยเสนอให้ต้องมีการเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับต่างประเทศ

ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ 2509 มีข้อกำหนดในการเปิดสถานบริการ ทั้งกำหนดบุคคลที่ต้องยื่นขอใบอนุญาต รวมถึงข้อกำหนดสถานที่ ห้ามใกล้กับสถานศึกษา วัด โรงพยาบาล

ขณะเดียวกันเมื่อปี 2558 คสช.ออกคำสั่งที่ 22/2558 เกี่ยวกับข้อกำหนดการปราบปรามสถานบริการที่ขายแอลกอฮอล์ โดยมีข้อกำหนดเหมือนกับพระราชบัญญัติสถานบริการปี 2509 หากเจ้าหน้าที่พบการทำผิดกฎหมายสามารถสั่งปิดได้ทันทีและหากเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลย ผู้บังคับบัญชาต้องดำเนินการฟ้องแพ่งและอาญา รวมถึงมาตรการทางปกครองกับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว

กลับขึ้นด้านบน