วัดไทยจัดสวดเจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพร "รัชกาลที่ 10"

วัดไทยจัดสวดเจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพร "รัชกาลที่ 10"

วัดไทยจัดสวดเจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพร "รัชกาลที่ 10"

รูปข่าว : วัดไทยจัดสวดเจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพร "รัชกาลที่ 10"

วัดทั่วโลกและไทย สวดเจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็น พระมหากษัตริย์

วันนี้ (1 ธ.ค.59) พระพรหมเมธี โฆษกมหาเถรสมาคม (มส.) แถลงภายหลังการประชุม มส.ว่า ตามที่ประธานรัฐสภา ประกาศอัญเชิญ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็น พระมหากษัตริย์ ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันแล้ว

ที่ประชุมมส.มีมติให้คณะสงฆ์เตรียมพร้อมดำเนินการหลังจากที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เข้าเฝ้าฯเพื่อกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์ และเมื่อพระองค์ทรงรับ ประธานสนช.จะแจ้งให้ประชาชนทราบในวันนี้ ซึ่งเมื่อได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี จากการถ่ายทอดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้ว

ขอให้ทุกวัดทั่วโลกย่ำฆ้อง กลองระฆัง พร้อมเจริญชัยมงคลคาถาโดยพร้อมเพรียงกัน ตามโบราณราชประเพณีที่สืบมา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อประเทศชาติ

กลับขึ้นด้านบน