สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10

รูปข่าว : สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

วันนี้ (1 ธ.ค.2559) เวลา 19.00 น.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะประธานรัฐสภา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์, นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ,พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, และนายวีรพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองพระบาท

โอกาสนี้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กราบบังคมทูลอัญเชิญองค์พระรัชทายาทเสด็จขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์ สืบราชสันตติวงศ์

ด้วยการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ประทับราบ ณ พระสุจหนี่ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงกราบถวายบังคมและทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ทรงกราบราบ 

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นมีพระราชปฏิสันฐานกับคณะผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

บัดนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับการกราบบังคมทูลอัญเชิญ เสด็จขึ้นทรงราชย์ สืบราชสันตติวงศ์ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แล้ว 

 

 

 

 

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน