ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การถวายพระพรชัยมงคล

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การถวายพระพรชัยมงคล

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การถวายพระพรชัยมงคล

รูปข่าว : ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การถวายพระพรชัยมงคล

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง การถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

               ตามที่นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กราบบังคมทูลอัญเชิญ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯขึ้นทรงราชย์ สืบราชสันตติวงศ์ และพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์เป็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นั้น

              ในการนี้ จุฬาราชมนตรีเห็นสมควรให้พสกนิกรชาวไทยมุสลิมได้แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงขอให้ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร แจ้งให้อิหม่ามทุกมัสยิดนำสัปปุรุษ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในวันศุกร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ.2559 เวลาหลังละหมาดวันศุกร์ โดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559
(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

 

 

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน