วัดทั่วประเทศสวดมงคลคาถาถวายพระพรชัยมงคลแด่รัชกาลที่ 10

วัดทั่วประเทศสวดมงคลคาถาถวายพระพรชัยมงคลแด่รัชกาลที่ 10

วัดทั่วประเทศสวดมงคลคาถาถวายพระพรชัยมงคลแด่รัชกาลที่ 10

รูปข่าว : วัดทั่วประเทศสวดมงคลคาถาถวายพระพรชัยมงคลแด่รัชกาลที่ 10

ภายหลังมีการประกาศอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมมหาราชจักรีวงศ์ วัดทั่วประเทศพร้อมใจลั่นฆ้อง กลอง ระฆัง สวดเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อถวายพระพรชัยมงคล

วัดกลางวรวิหาร อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา โดยนายชาติชาย อุทัยพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีลั่นฆ้องชัย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสมหามงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงตอบรับคำเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชจักรีวงศ์

เช่นเดียวกับพระสงฆ์วัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ร่วมย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง นำพุทธศาสนิกชนชาว จ.ตรัง สวดเจริญมงคลคาถาถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงตอบรับคำเชิญขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมมหาราชจักรีวงศ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนหน่วยงานราชการทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี

ขณะที่นายอำเภอเภอนาทวี ร่วมลั่นฆ้องและนำพสกนิกรทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ อ.นาทวี จ.สงขลา ร่วมพิธีสวดเจริญชัยมงคลคาถากับพระภิกษุและสามเณร วัดนาทวี เมื่อช่วงหัวค่ำวานนี้ (1 ธ.ค.2559)

ส่วนบรรยากาศที่วัดมหาธาตุวรวิหาร (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.เพชรบุรี ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีสวดเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง ตามโบราณราชประเพณีที่สืบมา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมมหาราชจักรีวงศ์

 

 

กลับขึ้นด้านบน