รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ พระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนในถิ่นทุรกันดาร

รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ พระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนในถิ่นทุรกันดาร

รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ พระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนในถิ่นทุรกันดาร

รูปข่าว : รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ พระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนในถิ่นทุรกันดาร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย หนึ่งในโรงพยาบาลที่สร้างขึ้น ด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นความทุกข์ยากของคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย เป็นหนึ่งใน 21 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ ที่กำเนิดมาอย่างยาวนานด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือและรักษาประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร

นพ.สมปรารถน์ หมั่นจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ กล่าวว่ารู้สึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงห่วงใยคนในถิ่นธุระกันดาร ที่ประสบปัญหาด้านการรักษาพยาบาล และทุกครั้งที่พระองค์ท่านเสร็จฯ มาที่โรงพยาบาล ทรงมอบพระบรมราโชวาทให้กับบุคคลากรของโรงพยาบาลทุกครั้ง โดยต่างก็ได้น้อมนำมาเป็นหลักปฏิบัติเรื่อยมา

“ในวโรกาสที่พระองค์เสด็จฯ ก็มีประชาชนร่วมทูลเกล้าฯถวายเงินสมทบเข้ามูลนิธิ ณ ปัจจุบัน มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มีเงินจำนวนหนึ่ง ซึ่งมาช่วยสนับสนุนโรงพยาบาล เช่น บางครั้งที่เราขาดเครื่องมือแพทย์งบประมาณปกติไม่พอ เราก็จะขอจากมูลนิธิ” นพ.สมปรารถน์ กล่าว

นายมา อุตมา หนึ่งในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ กล่าวว่า ในอดีตชาวอำเภอเชียงของไม่มีโรงพยาบาลในพื้นที่ หากต้องการเข้ารับการรักษาพยาบาลจะต้องเดินทางไปไกลถึงตัวเมืองเชียงราย บางคนเสียชีวิตระหว่างทางเพราะต้องใช้เวลาเดินทางยาวนาน แต่หลังจากที่มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ความเป็นอยู่ของชาวบ้านก็ดีขึ้น ซึ่งรู้สึกปลาบปลื้ม ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตากับคนในพื้นที่กันดาร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ เริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2522 เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง สร้างขึ้นเพื่อช่วยคนในพื้นที่ทุรกันดาร ดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า

"ทุกคนที่ทำงานให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้กำเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักร ที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่ รักษาพยาบาลเป็นอย่างดี ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน”

 

 

กลับขึ้นด้านบน