ด่วนกรมการจัดหางาน !! ยกเลิกใบอนุญาต 8 บริษัทจัดหางาน

ด่วนกรมการจัดหางาน !! ยกเลิกใบอนุญาต 8 บริษัทจัดหางาน

ด่วนกรมการจัดหางาน !! ยกเลิกใบอนุญาต 8 บริษัทจัดหางาน

รูปข่าว : ด่วนกรมการจัดหางาน !! ยกเลิกใบอนุญาต 8 บริษัทจัดหางาน

เตือนแรงงาน รีบแจ้งนายทะเบียนภายใน 30 วัน เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมเตือนระวังถูกมิจฉาชีพหลอกจัดหางาน ให้ตรวจสอบรอบคอบก่อนตัดสินใจ

วันนี้ (2ธ.ค.2559) นายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน ในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลาง กล่าวว่า ขณะนี้กรมการจัดหางานยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 แห่งได้แก่ 1. บริษัทจัดหางานโกลเด้นวินโอเวอร์ซี จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1329/2556 2. บริษัทจัดหางานเอทีทีเอ็ม จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1401/2556


3. บริษัทจัดหางาน ทีดับบลิวอี คอนซัลแตนท์ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1367/2556 4. บริษัทจัดหางาน พี เอ พี โอเวอร์ซี จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.สท1/2556 5. บริษัทจัดหางาน เอ็ม ไอ ทู เซ็นเตอร์ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1449/2557 6. บริษัทจัดหางาน บรูเนล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น. 1569/2559 7. บริษัทจัดหางาน บี.เอส.เอ็มโอยู จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1370/2556 และ 8. บริษัทจัดหางาน แกรนด์เบ็ตเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1445/2557

นายสิงหเดช บอกว่า หากผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดหางานของบริษัทจัดหางานฯ จำนวน 8 แห่งดังกล่าวให้รีบแจ้งนายทะเบียนจัดหางานกลางทราบภายใน30 วัน เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เพื่อป้องกันมิให้คนหางานถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ ควรตรวจสอบข้อมูลของตำแหน่งงานและบริษัทที่จะไปทำงานให้รอบคอบก่อน

โดยสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการหลอกลวงคนหางานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร. 02-248-6763 หรือสายด่วน กรมการจัดหางาน โทร.1694

กลับขึ้นด้านบน