ดีเดย์ 4 ธ.ค. ชวนกำจัดผักตบชวาวันสิ่งแวดล้อมไทย

ดีเดย์ 4 ธ.ค. ชวนกำจัดผักตบชวาวันสิ่งแวดล้อมไทย

ดีเดย์ 4 ธ.ค. ชวนกำจัดผักตบชวาวันสิ่งแวดล้อมไทย

รูปข่าว : ดีเดย์ 4 ธ.ค. ชวนกำจัดผักตบชวาวันสิ่งแวดล้อมไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานจิตอาสาประชาร่วมใจ กำจัดผักตบชวาทั่วไทย ในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธ.ค. ตั้งเป้า 6.2 ล้านตัน

วันนี้ (4 ธ.ค.2559) ที่วัดบางไผ่นารถ ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานจิตอาสาประชาร่วมใจกำจัดผักตบชวาทั่วไทยในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ทั้งทรัพยากรป่าไม้ที่ลดลง ปัญหาขยะมูลฝอย น้ำเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งปัญหาผักตบชวาเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่สร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก เช่น ทำให้น้ำเน่าเสีย กีดขวางการสัญจร และการไหลระบายของน้ำทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน

ผลการสำรวจปริมาณผักตบชวาทั่วประเทศมีมากถึง 6.2 ล้านตัน รัฐบาลจึงให้ความสำคัญอย่างมากต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมคำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการอำนวยการ บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 2 ระยะ โดยในระยะแรกดำเนินการ 6 เดือน (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) จะเร่งกำจัดผักตบชวาให้แล้วเสร็จ ระยะต่อไปจะดำเนินการจัดเก็บอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ของผักตบชวาในแหล่งน้ำทั่วประเทศ

สำหรับวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันสิ่งแวดล้อมไทย” ซึ่งเป็นวันสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอใช้โอกาสนี้สร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาผักตบชวา และฝากให้ประชาชนรณรงค์ช่วยกันเก็บผักตบชวาเศษเล็กเศษน้อยในลักษณะจิตอาสาประชารัฐป้องกันการเกิดขึ้นใหม่ของผักตบชวาที่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาของผักตบชวาให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมจิตอาสาประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวาทั่วไทยในวันสิ่งแวดล้อมไทยในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคมนี้ กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยกิจกรรมที่ จ.นครปฐม ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการกำจัดผักตบชวาและการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ เช่น การสาธิตถ่านอัดและปุ๋ยอัดเม็ดของวิทยาลัยการอาชีพวัดไร่ขิง การสาธิตย่อยสลายปุ๋ยโดยการปลูกมะนาวของเกษตรจังหวัดนครปฐม การสาธิตและแสดงจักรสานของพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการกำจัดผักตบชวาในบริเวณดังกล่าว โดยระดมเครื่องจักรกำจัดผักตบชวาจากหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานทหาร กรมโยธาธิการและผังเมืององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และภาคเอกชน ตั้งเป้าประมาณ 5,000 ตัน คาดว่าจะใช้เวลา 7 วันในการเก็บใหญ่ขึ้นมาให้ได้ทั้งหมด

 

กลับขึ้นด้านบน