จับร้านอาหารย่านบางขุนเทียนแอบใช้ "แรงงานเด็ก"

จับร้านอาหารย่านบางขุนเทียนแอบใช้ "แรงงานเด็ก"

จับร้านอาหารย่านบางขุนเทียนแอบใช้ "แรงงานเด็ก"

รูปข่าว : จับร้านอาหารย่านบางขุนเทียนแอบใช้ "แรงงานเด็ก"

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เอาจริงนายจ้างร้านอาหารย่านบางขุนเทียนแอบใช้ “แรงงานเด็ก” อายุ15- 18 ปี โดย ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ สั่งดำเนินคดีตามกฎหมายทันที เตือนเพิ่มโทษแรง

ปัญหาการลักลอบใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายในร้านขายของ และร้านอาหาร วันนี้ (4 ธ.ค.2559) นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ พนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือกสร. กรุงเทพมหานครเขต 7 ร่วมกับกองร้อยรักษาความสงบกองพันทหารราบที่ 3 เข้าตรวจสถานประกอบกิจการย่านบางขุนเทียนชายทะเล เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ พบร้านอาหารจำนวน 3 แห่ง มีการจ้างแรงงานเด็กทำงานอายุ 15 -18 ปี ทำงานแต่ไม่แจ้งการใช้แรงงานเด็ก จำนวน 4 คน

ทั้งนี้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดให้นายจ้างที่จ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีทำงานต้องแจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กภายใน 15วัน นับแต่วันที่เด็กเข้าทำงานหากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ในส่วนของนายจ้างทั้ง 3 รายที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทางพนักงานตรวจแรงงานได้รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายแล้วกล่าวต่อว่า เนื่องจากร้านอาหารบริเวณถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล มีจำนวนมากและพบว่าลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าวเป็นส่วนใหญ่

นายสุเมธ กล่าวว่า ขณะนี้มอบหมายทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุง เทพมหานครเขต 7 เชิญนายจ้างมาชี้แจงสิทธิ หน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอัตราโทษที่จะได้รับเพื่อให้สามารถจ้างแรงงานได้อย่างถูกต้อง ลูกจ้างมีสภาพการจ้าง การทำงานที่เป็นธรรม และให้ร่วมกันแสดงเจตน์จำนงเป็นสถานประกอบกิจการที่ไม่มีการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย ภายในวันที่ 7 ธันวาคมนี้

ทั้งนี้ ขอเตือนนายจ้างที่มีจ้างแรงงานเด็กให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งกสร.ได้มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มอัตราโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับการจ้างแรงงานเด็กให้มีโทษสูงขึ้นโดยมีโทษขั้นต่ำปรับตั้งแต่ 400,000 - 800,000 บาทต่อลูกจ้างหนึ่งคน หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ ขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และอยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศใช้เป็นกฎหมายคาดว่าจะใช้บังคับในปี 2560 

กลับขึ้นด้านบน