เกษตรกรลงทะเบียนจองที่ดินวัดเสือกว่า 8,000 ราย

เกษตรกรลงทะเบียนจองที่ดินวัดเสือกว่า 8,000 ราย

เกษตรกรลงทะเบียนจองที่ดินวัดเสือกว่า 8,000 ราย

รูปข่าว : เกษตรกรลงทะเบียนจองที่ดินวัดเสือกว่า 8,000 ราย

ส.ป.ก.กาญจนบุรี ระบุมีเกษตร 8,630 รายจองที่ดินทำกินแปลงวัดเสือและพื้นที่ใกล้เคียง ที่ยึดคืนมาได้กว่า 3,000 ไร่ เตรียมสำรวจความเหมาะสมก่อนจัดสรรใช้ประโยชน์

วันนี้( 4 ธ.ค.2559) นายวัชรินทร์ วากะมะนนท์ ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี กล่าวว่า หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือสปก. โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ยึดคืนพื้นที่ที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไปคืนมานั้น

ความคืบหน้า ขณะนี้ได้เสนอต่อคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน กำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายโครงการจัดที่ดินทำกินชุมชนตามนโยบายรัฐบาลแล้ว รวม 3 แปลง คือที่ดินแปลง AL 8 หรือแปลงวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน หรือวัดเสือ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 1,045 ไร่ นอกจากนี้ยังมีแปลง No 14 เนื้อที่ประมาณ 1,223.17 ไร่ และแปลงทหารผ่านศึก No 15 เนื้อที่ประมาณ 900 ไร่ รวมเนื้อที่ 3,168 ไร่เศษ

นายวัชรินทร์ กล่าวว่า ขั้นตอนต่อจากนี้ ทางส.ป.ก. จะเข้าสำรวจรังวัดแปลงที่ดินโดยรอบ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน แหล่งน้ำ อาคารสิ่งปลูกสร้าง โดยพื้นที่วัดเสือ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

 

 

นอกจากนี้ ต้องวางผังแม่บทการพัฒนา เพื่อดูความเหมาะสมและจัดสรรการใช้ประโยชน์ เบื้องต้นที่ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อนุมัติค่าใช้จ่ายเงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1,068 ล้าน บาท เพื่อดำเนินการแล้ว 

เบื้องต้น คาดว่าทั้ง 3 แปลง จะสามารถจัดคนลงได้ 300 ครอบครัว จัดให้ครอบครัวละ 5 ไร่ ซึ่งปัจจุบันได้มีผู้มายื่นขอรับการจัดที่ดินเป็น จำนวน 8,630 ราย

กลับขึ้นด้านบน