"แม่ทัพภาค 2" ลุยเอง ตรวจโครงการรับจำนำยุ้งฉางที่โคราช

"แม่ทัพภาค 2" ลุยเอง ตรวจโครงการรับจำนำยุ้งฉางที่โคราช

"แม่ทัพภาค 2" ลุยเอง ตรวจโครงการรับจำนำยุ้งฉางที่โคราช

รูปข่าว : "แม่ทัพภาค 2" ลุยเอง ตรวจโครงการรับจำนำยุ้งฉางที่โคราช

ชาวนาในนครราชสีมา-บุรีรัมย์ ได้รับเงินการเข้าร่วมจำนำยุ้งฉางแล้ว เจ้าหน้าที่ทยอยลงพื้นที่การเก็บรักษา ส่วนธ.ก.ส.มหาสารคาม ยังต้องตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร

ความคืบหน้าการดำเนินโครงการรับจำนำยุ้งฉาง วันนี้ (7 ธ.ค.2559) พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางมาไปที่บ้านกรูด หมู่ที่ 8 ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นคร ราชสีมา เยี่ยมเกษตรกรชาวนา และตรวจสอบยุ้งฉางที่เก็บข้าวเปลือก ในโครงการสินเชื่อชะ ลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 ตามนโยบายของรัฐบาล เกษตรกรให้การต้อนรับ และนำชมยุ้งฉางที่เก็บข้าวเปลือก 

โดยหมู่บ้านนี้ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 125 ราย มีปริมาณข้าวเปลือกเกือบ 900 ตัน เป็นเงินสินเชื่อทั้งหมด ประมาณ 8,200,000 บาท และได้รับเงินครบแล้ว จึงเข้าตรวจสอบการเก็บรักษาให้ถูกต้องตามระเบียบ

เช่นเดียวกับของกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสมบูรณ์ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ กว่า 30 ครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 หรือโครงการจำนำยุ้งฉางตามนโยบายของรัฐบาล ได้นำข้าวเปลือกตากแห้งบรรจุใส่กระสอบเก็บในยุ้งฉาง เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส. มาตรวจสอบปริมาณข้าว วัดคุณภาพและความชื้น พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการ เพื่อที่จะได้นำเงินสินเชื่อไปชำระหนี้สิน

 

ส่วนชาวนา ในต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เร่งตากข้าวเปลือกให้แห้ง ก่อนนำไปเก็บไว้ในยุ้งฉาง เพื่อรอขายในช่วงที่ราคาเพิ่มสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการจำนำยุ้งฉาง ขณะที่ทางธ.ก.ส. จังหวัดมหาสารคาม ยังไม่เปิดรับจำนำยุ้งฉาง เนื่องจากชาว นายังเกี่ยวข้าวไม่แล้วเสร็จ เบื้องต้นให้พนักงานเร่งสำรวจข้อมูลเกษตรกรที่จะเข้าโครงการแล้ว

สำหรับโครงการจำนำยุ้งฉางข้าวหอมมะลิใหม่ รัฐบาลกำหนดราคาจำนำยุ้งฉาง 9,700 บาทต่อตัน บวกเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ ตันละ 2,000 บาท พร้อมเงินค่าขึ้นยุ้งและเก็บรักษาอีกตันละ 1,500 บาท รวมเป็นตันละ 13,000 บาท

กลับขึ้นด้านบน