องคมนตรีชุดใหม่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์

องคมนตรีชุดใหม่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์

องคมนตรีชุดใหม่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์

รูปข่าว : องคมนตรีชุดใหม่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์

วันนี้ (7 ธ.ค.2559) พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี นำองคมนตรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง จำนวนรวม 10 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญานก่อนเข้ารับหน้าที่

เวลา 18.49 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี นำคณะองคมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง จำนวนรวม 10 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญานก่อนเข้ารับหน้าที่ ได้แก่ 

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายเกษม วัฒนชัย
นายพลากรสุวรรณรัฐ
นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
นายศุภชัย ภู่งาม
นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ
พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
พล.อ.ธีรชัย นาควานิช
พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา

โอกาสนี้ได้พระราชทาน พระราชดำรัสแก่องคมนตรี ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

 

 

กลับขึ้นด้านบน