“เพนต์กำแพงประวัติศาสตร์อ่างศิลา” บอกเล่าพระราชกรณียกิจ

“เพนต์กำแพงประวัติศาสตร์อ่างศิลา” บอกเล่าพระราชกรณียกิจ

“เพนต์กำแพงประวัติศาสตร์อ่างศิลา” บอกเล่าพระราชกรณียกิจ

รูปข่าว : “เพนต์กำแพงประวัติศาสตร์อ่างศิลา” บอกเล่าพระราชกรณียกิจ

ชาวจังหวัดชลบุรีร่วมกิจกรรมระบายสีกำเเพงประวัติศาสตร์อ่างศิลา เล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คาดเป็นเเหล่งท่องเที่ยวเเห่งใหม่ของจังหวัดชลบุรี

ชาว จ.ชลบุรี ร่วมโครงการระบายสีผนังกำแพงประวัติศาสตร์อ่างศิลา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ชุมชน และเอกชน ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งได้มีการระบายไปแล้วในระหว่างวันที่ 1 - 6 ธ.ค.2559 เช่น ภาพพระราชกรณียกิจ ภาพประเพณี ภาพสินค้าอ่างศิลา ภาพตลาดประมง

ทั้งนี้ ประชาชนให้ความสนใจถ่ายภาพนำไปเผยเเพร่ในสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมาก คาดว่า จะเป็นเเหล่งท่องเที่ยวเเห่งใหม่ในพื้นที่ ต.อ่างศิลา นอกจากนี้ ฝ่ายปกครอง สถาบันการศึกษา ประชาชน ยังได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาชุมชน เเละฟื้นฟูให้เป็นเเหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของภาคตะวันออกต่อไป

กลับขึ้นด้านบน