"ประวิตร" สั่งเคลียร์พื้นที่ในป้อมมหากาฬ

"ประวิตร" สั่งเคลียร์พื้นที่ในป้อมมหากาฬ

"ประวิตร" สั่งเคลียร์พื้นที่ในป้อมมหากาฬ

รูปข่าว : "ประวิตร" สั่งเคลียร์พื้นที่ในป้อมมหากาฬ

รองนายกรัฐมนตรี เอ่ยปากย้ำให้ชาวบ้านที่เหลือ ย้ายออกจากพื้นที่ชุมชนป้อมมหากาฬ บริเวณย่านเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน เพื่อนำพื้นที่ดังกล่าวไปสร้างเป็นสวนสาธารณะ

วานนี้ (7 ธ.ค.2559) ทีมงานโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลการประชุมในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 5 ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม ได้มีการติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงพื้นที่ป้อมมหากาฬที่ยังติดปัญหาการรื้อย้ายชุมชน เพื่อจะนำพื้นที่มาก่อสร้างสวนสาธารณะว่า ขณะนี้ที่ดินภายในป้อมมหากาฬ ได้เวนคืนในส่วนที่เป็นของ กทม.คืนไปเรียบร้อยแล้วทำให้การรุกล้ำของประชาชนไปอยู่ในพื้นที่สาธารณะช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นการกระทำผิดกฎหมาย จึงอยากขอให้ทำความเข้าใจและย้ายออกไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่ใช้สอยร่วมกันของชาวกรุงเทพมหานคร

ทีมงานโฆษกกระทรวงกลาโหม ยืนยันจุดยืนที่ว่า ชุมชนป้อมมหากาฬ ระบุว่า ไม่เคยโต้แย้งต่อสิทธิอันชอบธรรมในที่ดินของกรุงเทพมหานคร หากแต่เรียกร้องให้ กทม.และหน่วยงานรัฐตระหนักและคำนึงถึงสิทธิความเป็นมนุษย์และสิทธิในการอยู่อาศัย โดยชาวบ้านส่วนหนึ่ง มีข้อเสนอในการอยู่ร่วมกับโบราณสถานโดยการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ทางประวัติศาสตร์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดการดูแลพื้นที่สาธารณะที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างแท้จริง ในฐานะเป็นชุมชนชานพระนครแห่งสุดท้ายที่ยังมีผู้คนดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับโบราณสถาน

 

 

กลับขึ้นด้านบน