ร้องสอบ "นายก อบต.คลองพูล" บริหารงานไม่โปร่งใส่

ร้องสอบ "นายก อบต.คลองพูล" บริหารงานไม่โปร่งใส่

ร้องสอบ "นายก อบต.คลองพูล" บริหารงานไม่โปร่งใส่

รูปข่าว : ร้องสอบ "นายก อบต.คลองพูล" บริหารงานไม่โปร่งใส่

กลุ่มเครือข่ายป้องกันปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ภาคประชาสังคม ประจำ ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี เข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรม จ.ชลบุรี อ้างว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพูล ทำงานไม่โปร่งใส ต้องการให้มีการปลดจากการรักษาการ

นายประสพโชค สว่างทิศ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพูล พร้อมด้วยกลุ่มเครือข่ายป้องกันปราบปรามทุจริตแห่งชาติภาคประชาสังคม ประจำ ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ เข้าร้องเรียน นายประวิง วัฒนแพทย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพูล ถึงการบริหารงาน น่าสงสัย ทำงานไม่สุจริต และเข้าข่ายละเว้น หรือเลือกปฎิบัติหน้าที่

นอกจากนี้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายปีก็ไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลาหลายปี แต่กลับใช้งบประมาณไปดำเนินการในโครงการอื่นๆ หลายโครงการ จึงต้องการมายื่นเรื่องให้ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปลดนายกองค์การบริหารตำบลคลองพูล ให้พ้นจากตำแหน่งรักษาการเนื่องจากทำงานไม่โปร่งใส

คณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี เผยว่า รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา และส่งให้ทางนายอำเภอหนองใหญ่ ตั้งคณะกรรมการ ว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย การสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น 2550 ดำเนินการสอบสวนภายใน 180 วัน และส่งเรื่องถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพิจารณาต่อไป

กลับขึ้นด้านบน