"กรมชลประทาน"ประเมินน้ำท่วมใต้-เตรียมพร้อมรับฝนระลอกใหม่

"กรมชลประทาน"ประเมินน้ำท่วมใต้-เตรียมพร้อมรับฝนระลอกใหม่

"กรมชลประทาน"ประเมินน้ำท่วมใต้-เตรียมพร้อมรับฝนระลอกใหม่

รูปข่าว : "กรมชลประทาน"ประเมินน้ำท่วมใต้-เตรียมพร้อมรับฝนระลอกใหม่

สั่งทุกจังหวัดเสี่ยง เตรียมเครื่องสูบน้ำและติดตามสภาพน้ำอย่างใกล้ชิด เร่งระบายน้ำขังออก พัทลุง-ตรัง ยังต้องใช้เวลาระบายน้ำต่ออีก 2-3 วันหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ยังมีน้ำท่วมขังที่ลุ่มต่ำ เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง ฝนตกน้อยลง ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำหลายแห่งมีแนวโน้มลดลง 

วันนี้( 8ธ.ค.2559) นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรม ชลประทาน เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ ที่คาดการณ์ว่าอาจจะมีฝนหนักอีกระลอก โดยได้มอบหมายให้สำนักงานชลประทานที่ 14, 15, 16 และ 17 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่ จ.เพชรบุรี ไปจนถึง จ.นราธิวาส เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ พร้อมด้วยรถน้ำ สำหรับนำน้ำสะอาดไว้แจกจ่ายประชาชน ในกรณีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ใช้การไม่ได้หรือมีสภาพขุ่นเนื่องจากถูกน้ำท่วม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุด


นายทองเปลว บอกว่า ขณะที่จังหวัดที่มีน้ำท่วม เช่น พื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีน้ำท่วมขังบริเวณชุมชนตลาด อ.บางสะพาน บริเวณถนนหน้าโรงพยาบาลบางสะพาน โรง เรียนอนุบาลบางสะพาน วัดห้วยทรายขาว ระดับน้ำท่วมสูง  40 - 50 เซนติเมตร ตอนนี้ถนนสายหลักและบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลบางสะพาน ระดับน้ำท่วมเริ่มแห้งแล้ว แต่ยังมีน้ำท่วมขังที่ลุ่มต่ำบางแห่งบริเวณชุมชนตลาด อ.บางสะพาน โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดห้วยทรายขาว มีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร ขณะนี้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 3 เครื่อง เร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขัง ในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณโรงพยาบาลบางสะพาน และพื้นที่ลุ่มต่ำอื่นๆ ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วแล้ว


ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปริมาณฝนเริ่มลดน้อยลง น้ำที่ท่วมขังมีระดับลดลง ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำตาปี ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และยังมีน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่การเกษตร ในเขต อ.เกาะสมุย อ.เกาะพงัน อ.กาญจนดิษฐ์ อ.ดอนสัก อ.นาสาร อ.เวียงสระ อ.พระแสง อ.ชัยบุรี อ.พนม อ.ตาขุน อ.คีรีรัฐนิคม อ.วิภาวดี อ.ไชยา อ.ท่าฉาง และอ.ท่าชนะ ส่วน อ.พุนพิน ระดับจะน้ำขึ้น-ลง ตามอิทธิพลของน้ำทะเล หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่ม คาดว่าสถานการณ์จะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติใน 2 – 3 วันนี้

 


สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณน้ำที่ไหลจากต้นน้ำคลองท่าดีลดลงแล้ว หากไม่มีฝนตกในตัวเมืองนครศรีธรรมราชเพิ่ม ระดับน้ำจะค่อยๆ ลดลง และคลองระบายน้ำสายต่างๆ คือ คลองวังวัว คลองหัวตรุด คลองบางพุทรา คลองไม้เสียบ คลองท้าวราษฎร์-ไม้เสียบ คลองหนองหนอน และคลองบางไทร ปัจจุบันระดับน้ำในคลองระบายน้ำ มีระดับคงที่และลดลง ส่วนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่การเกษตรในเขต อ.เมือง ยังคงมีน้ำท่วมขัง ระดับสูง 80 เซนติเมตร - 1 ม. คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็วๆ หากไม่มีฝนตกเพิ่ม สำนักงานชลประทานที่ 15 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำ รวม 54 เครื่อง และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 52 เครื่อง แต่แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด


นายทองเปลว บอกว่า ขณะที่จังหวัดตรัง ยังมีน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อ.เมือง และ อ.ห้วยยอด ระดับน้ำในแม่น้ำตรังที่ไหลผ่าน บ้านท่าประดู่ อ.ห้วยยอด  บ้านท่าจีน อ.เมือง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่ง แต่ไม่กระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจ ปัจจุบันระดับน้ำบริเวณต้นน้ำแม่น้ำตรังมีแนวโน้มลดลง และจะเพิ่มขึ้นในช่วงปลายแม่น้ำ คาดว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลง หากไม่มีฝนตกเพิ่ม จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 - 2 วัน  


จังหวัดพัทลุง ยังคงมีน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ลุ่ม 11 อำเภอ คือ อ.เมืองพัทลุง อ.เขาชัยสน อ.กงหรา อ.ป่าบอน อ.ปากพะยูน อ.ป่าพะยอม อ.ควนขนุน อ.บางแก้ว อ.ศรีบรรพต อ.ศรีนครินทร์ และอ.ตะโหมด ระดับน้ำเฉลี่ย30 - 50 เซนติเมตร ระดับน้ำในลำน้ำสายหลักลดลงอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา หากฝนไม่ตกเพิ่มจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2 - 3 วัน ยกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ำริมทะเลสาบสงขลาจะเข้าสู่ภาวะปกติใน 1 สัปดาห์ 

 

กลับขึ้นด้านบน