ศธ.เร่งปรับแบบเรียน "บันทึก"ช่วงเวลาเปลี่ยนแผ่นดิน

ศธ.เร่งปรับแบบเรียน "บันทึก"ช่วงเวลาเปลี่ยนแผ่นดิน

ศธ.เร่งปรับแบบเรียน "บันทึก"ช่วงเวลาเปลี่ยนแผ่นดิน

รูปข่าว : ศธ.เร่งปรับแบบเรียน "บันทึก"ช่วงเวลาเปลี่ยนแผ่นดิน

กระทรวงศึกษาธิการ เร่งปรับปรุงเนื้อหาหนังสือแบบเรียน ในหมวดหมู่ที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ตั้งเป้าปี 2560

วันนี้( 9 ธ.ค.2559) นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า หลังมีการหารือร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการปรับปรุงเนื้อหาในหนังสือเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยขอให้แต่ละองค์กรวิเคราะห์และตรวจสอบเนื้อหาการเรียนการสอนทั้งในหนังสือเรียน สื่อสิ่งพิมพ์ แบบฝึกหัด รวมถึงสื่อดิจิทัล เพื่อให้เนื้อหาที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน


ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บอกว่า โดยจะเพิ่มเนื้อหาในส่วนการขึ้นทรงราชย์ของรัชกาลที่ 10 และการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9 เข้าไป
การปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกเริ่มที่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยขอให้แต่ละสังกัดรับผิดชอบดำเนินการเอง อาจเป็นการพิมพ์เอกสารแทรกหรือจัดทำเอกสารประกอบ เพื่อให้ครูนำไปใช้ในการสอนได้ทันที

ส่วนในระยะที่สอง มีการเรียกคืนต้นฉบับหนังสือที่อยู่ระหว่างจัดพิมพ์ในปีการศึกษาหน้า เพื่อนำกลับมาตรวจสอบใหม่ โดยเฉพาะหนังสือเรียนที่แจกในโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยในปีการศึกษา 2560 หนังสือทุกเล่มจะต้องมีเนื้อหาที่ถูกต้องสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน