ประชาชนใน จ.กระบี่ และใกล้เคียงรอรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ประชาชนใน จ.กระบี่ และใกล้เคียงรอรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ประชาชนใน จ.กระบี่ และใกล้เคียงรอรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

รูปข่าว : ประชาชนใน จ.กระบี่ และใกล้เคียงรอรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

สภาพอากาศใน จ.กระบี่ ค่อนข้างร้อน แต่ 2 ข้างทางตั้งแต่สนามบินกระบี่จนถึงศาลากลางจังหวัดกว่า 16 กิโลเมตร เต็มไปด้วยประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จและชื่นชมพระบารมี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระองค์จะเสด็จมาทรงเปิดอาคารศาลากลางหลังใหม่

วันนี้ (9 ธ.ค.2559) ชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนหลายหมื่นคน มาจับจองที่นั่งริม 2 ฝั่ง ถนนอุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ เป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร เพื่อรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดกระบี่หลังใหม่ ในวันนี้ เวลา 17.00 น. แม้อากาศจะร้อนอบอ้าว แต่ทุกคนต่างตั้งใจเฝ้ารอรับเสด็จ เพื่อถวายความจงรักภักดี ชื่นชมพระบารมีที่ทรงเสด็จมายังกระบี่เป็นจังหวัดแรกในรัชสมัยในการออกปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเป็นทางการ

บางคนบอกว่ารู้สึกปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่เสด็จมายัง จ.กระบี่ เป็นจังหวัดแรกในรัชสมัย รัชกาลที่ 10 และจากนี้ จะดำเนินชีวิตโดยยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

สำหรับอาคารศาลากลางจังหวัดกระบี่ วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 ตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเป็นอาคารสูง 5 ชั้น กว้าง 28 เมตร ยาว 72 เมตร งบประมาณ 113,800,000 บาท แล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี 2556 โดยเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อรองรับบริการประชาชน แทนอาคารศาลากลางหลังเก่าที่ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2510 ที่มีสภาพเก่า ทรุดโทรมและคับแคบ

 

 

กลับขึ้นด้านบน