สั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางาน 2 บริษัทข้อหาโฆษณาผิดกฎหมาย

สั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางาน 2 บริษัทข้อหาโฆษณาผิดกฎหมาย

สั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางาน 2 บริษัทข้อหาโฆษณาผิดกฎหมาย

รูปข่าว : สั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางาน 2 บริษัทข้อหาโฆษณาผิดกฎหมาย

กรมการจัดหางาน สั่งพักใช้ใบอนุญาต 60 วัน บริษัทจัดหางาน 2 แห่ง ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 เตือนแรงงานระวังถูกหลอก

วันนี้ (10 ธ.ค.2559) นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ขณะนี้กรมการจัดหางาน ได้พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ 2 บริษัท คือ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจัดหางาน รามอินทรานวลจันทร์ ใบอนุญาตเลขที่ น. 1317/2556 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 3256, 3258 ชั้นที่ 2 ซอยลาดพร้าว 128/2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 60 วัน 

และ 2. สำนักงานจัดหางาน ครูและพี่เลี้ยงนานาชาติ ใบอนุญาตเลขที่ น.1355/2556 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 2631 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 60 วัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นต้นไป

เนื่องจากได้มีการโฆษณาจัดหางานผ่านทางเว็บไซด์หรือช่องทางอินเตอร์เน็ต โดยที่ไม่มีการขออนุญาตในการโฆษณาจากนายทะเบียนจัดหางานกลางแต่อย่างใด ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 มาตรา 66 โฆษณาการจัดหางานไม่เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด ประกอบระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการโฆษณาการจัดหางาน พ.ศ. 2545


นายวิวัฒน์ บอกว่า ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้คนหางานหรือนายจ้าง สถานประกอบการถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ ควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานให้รอบคอบก่อน โดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โทร. 02-248-4792 หรือ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

กลับขึ้นด้านบน