3 ธนาคารรัฐ โอนเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแล้ว

3 ธนาคารรัฐ โอนเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแล้ว

3 ธนาคารรัฐ โอนเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแล้ว

รูปข่าว : 3 ธนาคารรัฐ โอนเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแล้ว

สถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย เเละ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทยอยโอนเงินผู้มีรายได้น้อยให้กับคนที่มีบัญชีธนาคารแล้ว

หลังจากกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ พบมีข้อมูลและคุณสมบัติถูกต้อง จำนวนรวม 8,275,000 ราย ธนาคารออมสินมีผู้ลงทะเบียนไว้ 2,557,000 ราย ขณะนี้โอนเงินให้ผู้ลงทะเบียน 1,286,820 ราย เป็นเงิน 2,878 ล้านบาท ธนาคารกรุงไทยมีผู้ลงทะเบียนไว้ 1,160,000 ราย โอนเงินผู้มีรายได้น้อยแล้ว 300,000 ราย

ขณะที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 4,600,000 ราย คาดพร้อมโอนเงินให้ผู้มีรายได้น้อยที่เป็นเกษตรกรได้ครบทั้งหมดภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2559

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนไว้สามารถตรวจสอบผลการรับโอนเงินได้ที่ www.epayment.go.th / สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเเละผ่านการตรวจสอบเเล้ว เเละยังไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากต้องไปติดต่อยังธนาคารที่ได้ไปขึ้นทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีธนาคารก่อน

 

 

ขณะที่วันนี้ (10 ธ.ค.)  ผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เริ่มทยอยโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ โดยผู้ที่ได้รับเงินมีทั้งผู้ที่ได้รับเงิน 1,500 บาท และ 3,000 บาทตามฐานของรายได้ หลายคน กล่าวว่า ดีใจที่ได้รับการช่วยเหลือเพื่อนำไปแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว

ส่วนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ใน จ.น่าน แม้จะยังไม่ได้เบิกถอนเงิน เนื่องจากต้องทำงานรับจ้างในวันหยุด แต่หลายคนก็บอกว่าดีใจมากที่ได้รับเงินช่วยเหลือ โดยตั้งใจจะนำไปใช้ใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัว

กลับขึ้นด้านบน