ก.แรงงาน เพิ่มโทษใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 18 ฝ่าฝืนคุก 2 ปีปรับ 4 แสน

ก.แรงงาน เพิ่มโทษใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 18 ฝ่าฝืนคุก 2 ปีปรับ 4 แสน

ก.แรงงาน เพิ่มโทษใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 18 ฝ่าฝืนคุก 2 ปีปรับ 4 แสน

รูปข่าว : ก.แรงงาน เพิ่มโทษใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 18 ฝ่าฝืนคุก 2 ปีปรับ 4 แสน

กระทรวงแรงงาน เตือนนายจ้างอย่าใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ฝ่าฝืนมีโทษหนัก ปรับขั้นต่ำ 4 แสนบาท หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หากลูกจ้างเด็กได้รับอันตรายนายจ้างรับโทษหนักปรับตั้งแต่ 8 แสนถึง 2 ล้านบาท จำคุกไม่เกิน 4 ปี

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พุทธศักราช 2541 กำหนดห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้างเด็ก เช่น งานหลอม เป่า หล่อ หรือรีดโลหะ งานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดิน ตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่งานในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงจึงขอให้นายจ้างเจ้าของสถานประกอบกิจการที่มีการจ้างแรงงานเด็กเข้าทำงาน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพราะหากฝ่าฝืนจะได้รับโทษหนัก

ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ได้ปรับปรุงแก้ไขโทษดังกล่าว โดยอัตราโทษปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 800,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ และหากการฝ่าฝืนของนายจ้างเป็นเหตุให้ลูกจ้างเด็กได้รับอันตรายแก่กาย จิตใจ หรือถึงแก่ความตายนายจ้างจะได้รับโทษสูงขึ้นเป็นปรับตั้งแต่ 800,000 ถึง 2,000,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน หรือจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

 

 

กลับขึ้นด้านบน