ส.ป.ก. ยึดพื้นที่สวนส้มชื่อดัง 3 ราย พื้นที่รวมกว่า 6,000 ไร่

ส.ป.ก. ยึดพื้นที่สวนส้มชื่อดัง 3 ราย พื้นที่รวมกว่า 6,000 ไร่

ส.ป.ก. ยึดพื้นที่สวนส้มชื่อดัง 3 ราย พื้นที่รวมกว่า 6,000 ไร่

รูปข่าว : ส.ป.ก. ยึดพื้นที่สวนส้มชื่อดัง 3 ราย พื้นที่รวมกว่า 6,000 ไร่

ส.ป.ก.ตรวจยึดพื้นที่สวนส้มชื่อดัง 3 ราย ได้แก่ สวนส้มธนาธร สวนส้มเชียงใหม่มิตรเกษตร และสวนส้มอมรมิตร ใน จ.เชียงใหม่ พื้นที่รวมกว่า 6,000 ไร่

วานนี้ (15 ธ.ค.2559) นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ อ.ฝาง และ อ.แม่อาย ตรวจสอบพื้นที่สวนส้ม 3 สวนใหญ่ พบผู้ครอบครองที่ดินพื้นที่เป้าหมายที่ยึดคืน ตามคําสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 หลังจากมีมติให้ยึดที่ดินคืนตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 ต.ค 59 ในพื้นที่บ้านสันทรายคลองน้อย อ.ฝาง ไปจนถึงพื้นที่ บ้านหลวง อ.แม่อาย โดยสวนแรกเป็นสวนชื่อดัง "สวนส้มธนาธร" อยู่ในพื้นที่บ้านสันทรายคลองน้อย อ.ฝาง เจ้าหน้าที่สามารถยึดคืนจำนวนกว่า 2,144 ไร่

ต่อมาเดินทางไปยังสวนส้มเชียงใหม่มิตรเกษตร ที่อยู่ในพื้นที่บ้านสันทรายคลองน้อย อ.ฝาง มีนายประยูร พลพิพัฒน์พงษ์ เจ้าของสวนนำตรวจพื้นที่ยึดคืนกว่า 3,287ไร่

หลังจากนั้นเดินทางไปตรวจสอบพื้นที่ บ้านหลวง อ.แม่อาย เป็นที่ตั้งของสวนส้มอมรมิตรเป็นที่พื้นที่สุดท้าย สำหรับพื้นที่ยึดคืนของสวนส้มอมรมิตรมีกว่า 502 ไร่ โดยในวันนี้เวลา 10.00 น. ทางเลขาธิการ ส.ป.ก และคณะจะประชุมกันเพื่อหาข้อสรุปสำหรับพื้นที่เป้าหมายที่จะยึดคืน ที่ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จ.เชียงใหม่

 

กลับขึ้นด้านบน