ผนึก 3 กระทรวง ลดผู้ป่วยวัณโรค หลังคนไทยเสียชีวิตปีละ 12,000 คน

ผนึก 3 กระทรวง ลดผู้ป่วยวัณโรค หลังคนไทยเสียชีวิตปีละ 12,000 คน

ผนึก 3 กระทรวง ลดผู้ป่วยวัณโรค หลังคนไทยเสียชีวิตปีละ 12,000 คน

รูปข่าว : ผนึก 3 กระทรวง ลดผู้ป่วยวัณโรค หลังคนไทยเสียชีวิตปีละ 12,000 คน

กรมควบคุมโรคร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้ายุทธศาสตร์แก้ปัญหาวัณโรค โดยตั้งเป้าลดอัตราการป่วยให้เหลือ 88 คนต่อประชากรแสนคน

วันนี้ (16 ธ.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า หลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีภาระโรควัณโรคสูง รวมทั้งวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรคที่ดื้อยา ทำให้ขณะนี้ไทยมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ปีละ 120,000 คน เสียชีวิตปีละ 12,000 คน

นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกำหนดแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ปี 2560-2564 เพื่อลดการระบาดของวัณโรคจาก 172 คนต่อประชากรแสนคน ให้เหลือเพียง 88 คนต่อประชากรแสนคน

โดยมีมาตรการให้ประชากรกลุ่มเสี่ยง เช่น แรงงานข้ามชาติ ผู้ต้องขัง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และรวมถึงเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ให้เข้าถึงการวินิจฉัยและการรักษาที่รวดเร็วสำหรับโรควัณโรคที่มีภาวะดื้อยา ทางกระทรวงสาธารณสุขได้รับการสนับสนุนจากองค์การความช่วยเหลือแห่งสหรัฐอเมริกา ในการศึกษาวิจัยและจัดการวัณโรคดื้อยาในพื้นที่ต่างๆ

กลับขึ้นด้านบน