"น่านโมเดล"นำร่องฟื้นป่าเขาหัวโล้นแนวใหม่

"น่านโมเดล"นำร่องฟื้นป่าเขาหัวโล้นแนวใหม่

"น่านโมเดล"นำร่องฟื้นป่าเขาหัวโล้นแนวใหม่

รูปข่าว : "น่านโมเดล"นำร่องฟื้นป่าเขาหัวโล้นแนวใหม่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้า "โมเดล" ฟื้นฟูป่าต้นน้ำรูปแบบใหม่บนพื้นที่ภูเขาสูงชัน (เขาหัวโล้น) หวัง 20 ปีคืนป่าสีเขียวให้เมืองน่าน เร่งขยายผลอีก 13 จังหวัดทั่วประเทศ

วันนี้ (16ธ.ค.2559) พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ ทส.ได้ลงพื้นที่หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ที่ 2 จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกป่าบนพื้นที่ภูเขาสูงชัน(เขาหัวโล้น) พร้อมเปิดฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่าน ฐานที่ 1 (บ้านแลวหลวง) และเปิดศูนย์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่าน หน่วยที่ 1 (อำเภอสันติสุข) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ จ.น่าน

พล.อ.สุรศักดิ์ บอกว่า ถือเป็นโมเดลฟื้นฟูป่าต้นน้ำรูปแบบใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการปลูกป่าแล้วยังถูกบุกรุก บนพื้นที่ยึดคืนจากนายทุน 1,950 ไร่ ในเบื้องต้นดำเนินการฟื้นฟูแล้ว 250 ไร่ ด้วยการให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่สมัครใจเข้าไปอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงชัน(เขาหัวโล้น)เพื่อปฏิบัติการสอดส่องดูแลไม่ให้มีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลใดบุกรุกมาตัดต้นไม้ที่ปลูก การให้ความรู้ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชใหม่ให้เหมาะสมกับพื้นที่

 

โดยพื้นที่นี้ จากเดิมปลูกข้าวโพดและยางพารามา เป็นกาแฟ หรือไม้อื่นๆในรูปแบบวนเกษตรตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ จะขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่ภูเขาหัวโล้น 13 จังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 10 ฐาน โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 และ ชั้น 2 จะเน้นปลูกป่าต้นน้ำบนพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ ส่วนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจะจัดสรรเป็นที่ดินทำกินให้กับประชาชน สำหรับในอนาคตจะสร้างแปลงเพาะชำต้นกล้าใช้ปลูกป่า คาดว่า ต้องใช้เวลาดูแลต้นไม้ให้แข็งแรงและเติบโตประมาณ 9-10 ปี เพื่อให้พื้นที่ป่าน่านกลับเป็นป่าสีเขียวสมบูรณ์ภายในปี 2579

กลับขึ้นด้านบน