โจทย์ใหญ่ ครม.เศรษฐกิจ

โจทย์ใหญ่ ครม.เศรษฐกิจ

โจทย์ใหญ่ ครม.เศรษฐกิจ

รูปข่าว : โจทย์ใหญ่ ครม.เศรษฐกิจ

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แสดงความเห็นว่า การปรับ คณะรัฐมนตรีไม่มีผลต่อเศรษฐกิจ เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลให้เหมาะสมกับงาน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เตรียมเริ่มงานด้วยการ แบ่งงาน เช่น การดูแลค่าครองชีพ การดูแลสินค้าเกษตร การผลักดันเศรษฐกิจชุมชน การคุ้มครองงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แสดงความเห็นว่า การปรับ คณะรัฐมนตรีเป็นไปตามความเหมาะสมกับงาน และเพื่อรองรับงานใหม่

ขณะที่นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทการจัดการภาครัฐและเอกชน (MPPM) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เห็นว่า โจทย์ใหญ่ คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เนื่องจากรัฐบาลมีงบประมาณลงทุนผ่านโครงการภาครัฐกว่า 1 ล้านล้านบาท หากผลักดันให้หมุนเวียนจะส่งผลต่อเศรษฐกิจได้

 

กลับขึ้นด้านบน