" ช็อป-เที่ยวช่วยชาติ" อย่าลืมขอใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี แบบเต็มรูปทุกครั้ง

" ช็อป-เที่ยวช่วยชาติ" อย่าลืมขอใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี แบบเต็มรูปทุกครั้ง

" ช็อป-เที่ยวช่วยชาติ" อย่าลืมขอใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี แบบเต็มรูปทุกครั้ง

รูปข่าว : " ช็อป-เที่ยวช่วยชาติ" อย่าลืมขอใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี แบบเต็มรูปทุกครั้ง

ตลอดเดือนธันวาคมรัฐบาลออกมาตรการจูงใจให้ประชาชนใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายสินค้า กรมสรรพากรจึงย้ำว่า เพื่อสิทธิในการการลดหย่อนภาษี ทุกครั้งที่ใช้จ่ายต้องเรียกขอใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ออกมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี 2559 ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2559 และมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ(ช็อปช่วยชาติ)ให้ประชาชนมีการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการในประเทศเพิ่มขึ้น ในช่วงปลายปี 2559 ระหว่างวันที่ 14 - 31 ธันวาคม 2559 

สิ่งสำคัญที่ผู้เสียภาษีต้องนำมาใช้เป็นหลักฐาน คือ ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (เที่ยวช่วยชาติ)

สิ่งที่ผู้เสียภาษีต้องเรียกขอ คือ ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ที่ระบุ

1.ชื่อ-นามสกุล (ของผู้ที่จะใช้สิทธิ)

2.จำนวนเงิน

3.วัน เดือน ปี (ที่จ่ายเงิน)

ค่าใช้จ่าย "เที่ยวช่วยชาติ"ที่มีสิทธินำมาลดหย่อน

- ค่าที่พักโรงแรม ซึ่งมีอาหารเช้ารวมในรายการที่พัก

- ค่าซื้อแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยวในประเทศ โดยมีค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าเช่าเรือ ค่าเช่ารถ ค่าอาหาร ค่าเข้าชมการแสดง ค่าดำน้ำ รวมอยู่ในแพคเกจทัวร์

ค่าใช้จ่าย "เที่ยวช่วยชาติ"ที่ไม่มีสิทธินำมาลดหย่อน

- ค่าซื้อเฉพาะตั๋วเครื่องบินจากผู้ประกอบการนำเที่ยว

- ค่าซื้อแพคเกจทัวร์ในเดือนธันวาคม 2559 เพื่อใช้ท่องเที่ยวในปี 2560

- การจ่ายค่าที่พักในเดือนธันวาคม 2559 เพื่อใช้เข้าพักในปี 2560 ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าเรือ ค่าชมการแสดง ค่าอาหารในโรงแรม และค่าสินค้า เป็นต้น

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559 (ช็อปช่วยชาติ)

สิ่งที่ผู้เสียภาษีต้องเรียกขอ คือ ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายที่ได้สิทธิลดหย่อนภาษี

- ค่าซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ หรือจากห้างสรรพสินค้า

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารหรือในโรงแรม

- ค่าซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถ อะไหล่รถ ค่าซ่อมรถ (ที่มีการซ่อมแล้วเสร็จและชำระค่าบริการ ในช่วงวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559)

- ค่าบริการนวดหน้า ค่าบริการสปา

ค่าใช้จ่ายที่ลดหย่อนภาษีไม่ได้

- ค่าซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ บุหรี่ น้ำมัน และก๊าซ สำหรับเติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ เรือ

- ค่าแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว ค่าที่พักในโรงแรม

- ค่ารักษาพยาบาล

- ค่าซื้อทองคำแท่ง

- ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ (ของเดือนก่อนที่มาชำระในช่วงนี้)

- ค่าซื้อแพคเกจทัวร์ไปต่างประเทศ

- ค่าซื้อประกันชีวิต ประกันภัยรถยนต์

- ค่าซื้อเนื้อหมู ไก่ ปลา

- ค่าซื้อหนังสือ นิตยสาร ตำราเรียน


** ในกรณีที่ผู้ซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการหลายครั้ง ระหว่างวันที่ 14 – 31 ธันวาคม 2559 สามารถนำมูลค่าในใบกำกับภาษีมารวมกันได้ แต่ใช้สิทธิได้ไม่เกิน 15,000 บาท

** และหากใบกำกับภาษี มีทั้งสินค้าและบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในใบเดียวกัน สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ เฉพาะค่าสินค้าและค่าบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

กลับขึ้นด้านบน