"ราชบัณฑิตยสภา" เปิดแอปพลิเคชันภาษาอาเซียน

"ราชบัณฑิตยสภา" เปิดแอปพลิเคชันภาษาอาเซียน

"ราชบัณฑิตยสภา" เปิดแอปพลิเคชันภาษาอาเซียน

รูปข่าว : "ราชบัณฑิตยสภา" เปิดแอปพลิเคชันภาษาอาเซียน

ราชบัณฑิตยสภารวบรวมคำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันจาก 10 ประเทศอาเซียนมาให้ใช้งานได้ง่าย โดยสามารถกดรับฟังการออกเสียงคำศัพท์ภาษาต่างๆ และดาวน์โหลดใช้ทางมือถือ

ประเทศไทยรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการเป็นสมาชิกอาเซียนมาตลอด แต่อาจจะยังมีคำถามว่า เรารู้จักอาเซียนมากน้อยแค่ไหน ตัวอย่างง่ายๆ แค่เรื่องภาษาแต่ละประเทศมีภาษาของตัวเองเกือบทั้งหมด

เพียงนำปากกาอัจฉริยะ แตะลงไปบนคำศัพท์ที่อยากรู้ในหนังสือ ศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ จะได้ยินการออกเสียงคำศัพท์ของทั้ง 10 ประเทศ ในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางในอาเซียนอย่างถูกต้องชัดเจน

หนังสือศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้พร้อมปากกาอัจฉริยะ จัดทำขึ้นโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ซึ่งได้รวบรวมคำศัพท์แต่ละภาษามากกว่า 1,500 คำ แบ่งเป็น 62 หมวด อาทิ อาหาร เนื้อสัตว์ สถานที่ ทิศทางและประเพณีวัฒนธรรม


ส่วนผู้ที่ถนัดใช้สมาร์ทโฟน สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันภาษาอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา ซึ่งมีการรวบรวมคำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน และกดรับฟังการออกเสียงคำศัพท์ภาษาต่างๆ ทั้ง 10 ประเทศได้ ไม่ต่างจากในหนังสือศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้

กนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภากล่าวว่า การสื่อสารข้ามประเทศ จำเป็นต้องเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ภาษาควบคู่ไปด้วยเพื่อให้ใช้ภาษาได้ถูกต้องตามกาละเทศะ แอปพลิเคชันภาษาอาเซียน และหนังสือศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้พร้อมปากกาอัจริยะ จึงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน


โดยราชบัณฑิตยสภา จะแจกจ่ายหนังสือศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ พร้อมปากกาอัจริยะ กว่า 3,000 ชุด ไปยังโรงเรียนต่างๆ สถานที่ราชการ และสถานเอกอัคราชทูตประจำประเทศไทย
ส่วน ประชาชนที่สนใจสามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง ระบบ ไอโอเอส ผ่าน แอปสโตร์ โดยพิมคำว่า Asean vocab และจะปรากฎแอปพลิเคชั่นราชบัณฑิตฯ โมไบล์ ภาษาอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา

ส่วนระบบแอนดรอยด์ ดาวโหลดผ่านเพลสโตร์ โดยพิมพ์คำว่า "ภาษาอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา" ซึ่งสามารถดาวโหลดได้ตั้งแต่วันนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

กลับขึ้นด้านบน