กรมชลฯ เดินหน้าผันน้ำเติมเขื่อนภูมิพล หวังใช้เป็นธนาคารน้ำของประเทศ

กรมชลฯ เดินหน้าผันน้ำเติมเขื่อนภูมิพล หวังใช้เป็นธนาคารน้ำของประเทศ

กรมชลฯ เดินหน้าผันน้ำเติมเขื่อนภูมิพล หวังใช้เป็นธนาคารน้ำของประเทศ

รูปข่าว : กรมชลฯ เดินหน้าผันน้ำเติมเขื่อนภูมิพล หวังใช้เป็นธนาคารน้ำของประเทศ

กรมชลประทานทบทวนแนวทางผันน้ำเติมเขื่อนภูมิพล 1 ใน 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา หวังเป็นธนาคารน้ำของประเทศ หลังภาคการเกษตรมีความต้องการใช้น้ำมากขึ้นทุกปี

วันนี้ (22 ธ.ค.2559) นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้นโยบายกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายระยะเวลาการดำเนินงานของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำจาก 12 ปี เป็น 20 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2579 หนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ คือการสร้างความมั่นคงของน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำใหม่ รวมทั้งปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำเดิม และโครงการเพิ่มปริมาณต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล หรือธนาคารน้ำประเทศไทยที่ต้องเร่งดำเนินการ

ทั้งนี้ ขณะนี้กรมชลประทานได้นำผลการศึกษาโครงการเพิ่มปริมาณต้นทุนให้เขื่อนภูมิพลมาทบทวนใหม่ โดยจะผันน้ำจากแม่เมยและแม่น้ำยวมสาขาของลุ่มน้ำสาละวินมาเติมเขื่อนภูมิพล โดยกำลังเร่งศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม EIA และเตรียมที่จะผลักดันให้เป็นจริงไม่เกิน 10 ปี แม้การดำเนินการโครงการนี้จะใช้ต้นทุนสูง แต่ผลตอบแทนคุ้มค่า เพราะได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

จากสถิติปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนภูมิพล 1 ใน 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปี 2507-2558 เฉลี่ยอยู่ที่ 5,700 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าเขื่อนภูมิพลยังกักเก็บน้ำได้ไม่เต็มศักยภาพของเขื่อน และจากการประเมินกิจกรรมการใช้น้ำทำการเกษตรบริเวณลุ่มน้ำปิงและลุ่มน้ำน่าน ยิ่งทำให้น้ำที่จะไหลลงมาเติมเขื่อนภูมิพลมีแนวโน้มน้อยลงทุกปี

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน